Raad betrekt burgers bij bezuinigingen

Raad betrekt burgers bij bezuinigingen

ZEIST – Raadsleden en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist hebben inwoners mee laten beslissen over de forse bezuinigingsopgave waar de gemeente in 2011 mee te maken had. Deze zogeheten bezuinigingsdialoog heeft volgens de gemeenteraad van Zeist het budgetrecht van de raad niet beperkt, zo blijkt uit het onderzoek ‘Het budgetrecht van de raad intact’ dat door E&Y in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is uitgevoerd.

De gemeenteraad van Zeist stemde in 2011 in met de uitvoering van een interactief bezuinigingsproces. Bij deze zogenaamde bezuinigingsdialoog werden de inwoners betrokken bij de structurele bezuiniging van 6,2 miljoen euro. Er werden expertcomités samengesteld met elk een verschillend beleidsthema. Vervolgens werd de bezuinigingsdialoog in verschillende fasen gevoerd. In de eerste fase werd per comité een visie ontwikkeld op het betreffende beleidsthema vanuit een gezamenlijke context en probleemanalyse. Vervolgens werd in de tweede fase per comité tot een witboek met concrete bezuinigingsvoorstelling gekomen. Het college heeft de bezuinigingsvoorstellen toen aangeboden aan de gemeenteraad, waarna de politieke fracties zelf de ruimte behielden om bij uiteindelijke besluitvorming zelf politieke afwegingen te maken.

Raadsleden over bezuinigingsdialoog

De raadsleden zijn positief over de gevoerde bezuinigingsdialoog. Ten eerste heeft de raad vanuit de kaderstellende rol zelf de spelregels van het spel kunnen bepalen. Ten tweede zijn de raadsleden tijdens het gehele proces goed aangehaakt. Ten slotte had de gemeenteraad zelf de beslissende stem over het al dan niet doorvoeren van de bezuinigingsvoorstellen. De bezuinigingsdialoog werd door de gemeenteraad van Zeist dan ook niet gezien als een beperking van het budgetrecht van de raad.

Adviezen

De raadsleden van Zeist hebben naar aanleiding van de bezuinigingsdialoog nog een aantal adviezen en aandachtspunten voor alle raadsleden opgesteld:

  • Denk goed na over de spelregels en stel als raad de kaders vast.
  • Stimuleer de diversiteit van de verschillende groepen aan tafel.
  • Behandel alle belanghebbenden aan tafel op dezelfde wijze.
  • Wees transparant over de tijd die deelnemers kwijt zijn aan het proces.
  • Spreek op gepaste wijze dank en waardering uit aan de deelnemers.
  • Houd rekening met de benodigde ambtelijke capaciteit bij participatietrajecten.
  • Draag zorg voor het adequaat verstrekken van informatie aan deelnemers.

Rapport

Het complete rapport ‘Het budgetrecht van de raad intact’ met meer informatie over de bezuinigingsdialoog is hier te lezen. 
Eerder verschenen in deze serie over financiële autonomie bij burgerparticipatie:
Aflevering 1: Burgerparticipatie heeft geen negatief effect op budgettaire rol gemeenteraad.