Raad Breda werkt met burgemeester tegen maffiapraktijken

Raad Breda werkt met burgemeester tegen maffiapraktijken

DEN HAAG -  De gemeenteraad van Breda en de burgemeester van Breda werken samen om de georganiseerde criminaliteit in de Brabantse stad aan te pakken. Daarbij heeft de raad niet alleen aandacht voor het aanpakken van kopstukken van criminele organisaties maar ook voor de zogeheten facilitators zoals makelaars, elektriciens, notarissen en autoverhuurders. Volgens burgemeester Paul Depla heeft Breda te maken met maffiapraktijken. 

De aanpak van grote en kleine jongens in de georganiseerde criminaliteit is door de raad van Breda vastgelegd in het programma veiligheid 2015-2018, dat is uitgewerkt in het jaarplan veiligheid. In het programma veiligheid zijn veertig actiepunten opgenomen die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Er is daarbij niet alleen aandacht voor de aanpak van de kopstukken van de georganiseerde criminaliteit maar ook voor makelaars, elektriciens, notarissen en autoverhuurders die daarbij betrokken zijn. Er komt ook een Bredaas Integraal Toezichtteam (BIT) dat moet zorgen voor het tegengaan van de georganiseerde criminaliteit. De afspraken zijn door de raad vastgelegd in de raadscommissie die zich met veiligheid bezig houdt.

Ondermijnend

De raad van Breda onderstreept met de afgesproken acties de zorgen over het ondermijnend effect van de georganiseerde criminaliteit. Vorig jaar vroeg de gemeenteraad om inzicht in de omvang van de georganiseerde criminaliteit. Burgemeester Paul Depla benadrukte tijdens de bespreking van het jaarplan veiligheid in de gemeenteraad de grote invloed van het criminele circuit op het fundament van onze samenleving. Tijdens de vergadering van de raadscommissie werd opgemerkt dat het Jaarplan misschien te veel nadruk legt op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De burgemeester bestrijdt dit door te melden dat er evenveel aandacht aan ‘gewone’ criminaliteit wordt besteed als aan georganiseerde criminaliteit in Breda.

Maffiapraktijken

De toon van Depla is deze keer harder dan voorheen. De vele miljoenen die in het circuit omgaan en het daarmee gepaard gaande geweld baren de burgemeester van Breda zorgen. Hij vergelijkt de criminelen met maffialeden die er alles aan doen om mensen en posities te kopen voor eigen gewin. De zorg bestaat dat de samenleving straks niet meer in handen is van de overheid maar van kwaadwillende criminelen.  

Vermenging onder- en bovenwereld 

De burgemeester vreest een steeds verdergaande vermenging van onder- en bovenwereld doordat voorheen brave burgers worden gedwongen mee te werken aan criminele activiteiten. Veel moordpartijen in Brabant zijn drugsgerelateerd, wat op de toenemende invloed van de criminelen duidt.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 25 februari 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!