Raad Buren doet live verslag via Twitter

Raad Buren doet live verslag via Twitter

De gemeenteraad van Buren doet live verslag op het social mediaplatform Twitter van de raadsvergadering. Inwoners en andere volgers kunnen daardoor live volgen hoe de raad debatteert en wat er wordt besloten. Een medewerker van de griffie draagt zorg voor het Twitterverslag van de raadsvergadering. 

Om ervoor te zorgen dat het verslag recht doet aan alle fracties verzorgt alleen de griffie het verslag. Het uitgangspunt is dat de griffie objectief verslag doet en dat deze ervoor waakt dat het niet een te politiek verslag wordt. Een voorbeeld van een Twitterverslag is te bekijken op Twitter via deze link.

Social media past bij de raad

‘’Bij de start van de bestuursperiode 2010 – 2014 heeft de griffie een korte notitie geschreven over de communicatie van de gemeenteraad. Deze notitie is besproken door de fractievoorzitters in april 2010. Voor de raadscommunicatie werd daarin o.a. opgenomen dat de raad profileert zich als hét politieke forum van de gemeente. Daarin past ook het gebruik van sociale media. In het communicatieplan 2014-2018 is hierop voortgeborduurd’’, aldus raadsgriffier Gerard van Droffelaar van de gemeente Buren. 

Een aparte raadswerkgroep raadscommunicatie is door de gemeenteraad ingesteld. Deze werkgroep bewaakt de uitvoering van het raadscommunicatieplan. Deze raadswerkgroep bestaat uit een combinatie van raadsleden en griffiemedewerkers.