Raad: burgeranalyses bij incidenten

Raad: burgeranalyses bij incidenten

De raad kan een actieve bijdrage leveren tijdens incidentenmanagement in het sociaal domein door vooraf scherpe burgeranalyses te maken. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat gemeenten komen tot een strategie op maat waarbij rekening wordt gehouden met de lokale waarden en cultuur. Dit is gebleken uit simulaties die zijn aangeboden door het ministerie van BZK in afstemming met het Genootschap van Burgemeesters en de VNG. Tijdens deze simulaties in 2015 en (begin) 2016 heeft een groot aantal gemeenten geoefend met mogelijke incidenten die zich voor kunnen doen in het sociaal domein.

De bijeenkomsten hebben nog enkele andere belangrijke adviezen opgeleverd. Zo is het voor een adequate aanpak noodzakelijk dat alle betrokkenen weten wat zij aan elkaar hebben. Voor de raad is het hierbij van belang dat zij zich vooraf goed laat informeren. Gemeenteraden en raadsleden kunnen tijdens incidentenmanagement in het sociaal domein daarnaast een belangrijke bijdrage leveren door na te denken over wat er in hun gemeente belangrijk is of wat er speelt.

De raad wordt tevens geadviseerd gebruik te maken van bestaande crisisstructuren voor het managen van incidenten in het sociaal domein. De raad kan hierbij een ondersteunende rol verlenen door verschillende werelden bij elkaar te brengen. Tot slot, wordt raadsleden aangeraden dat zij gaan oefenen met de communicatie tijdens incidentenmanagement. Het is hierbij van belang om je af te vragen aan welke informatie burgers direct behoefte hebben. Voor een actueel beeld gaan burgers vaak te rade bij social media.Het is daarom de taak voor de verantwoordelijk bestuurder om meerdere kanalen te (laten) gebruiken, het nieuws te duiden, empathie te tonen en het gevolgde proces uit te leggen.Er is tevens gebleken dat het voor burgers fijn is als hun aanspreekpunt tussen de mensen staat.

Meer lezen

Bent u na het lezen hiervan nieuwsgierig naar de uitkomsten van de simulaties aangeboden door het ministerie van BZK in afstemming met het Genootschap van Burgemeesters en de VNG? Het gehele artikel vindt u hier. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft tevens een rapport over deze thematiek geschreven: calamiteiten in het sociaal domein. Hierin werd betoogd dat de gemeenteraad volledig moet worden meegenomen bij de voorbereiding op mogelijke calamiteiten in het sociaal domein. Verdere informatie over dit rapport kunt u vinden via deze link.