Raad Eindhoven creëert financiële ruimte voor inwonersinitiatieven

Raad Eindhoven creëert financiële ruimte voor inwonersinitiatieven

DEN HAAG – Burgerinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt of sociale basis versterken krijgen in Eindhoven steun van de gemeente. De Eindhovense raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Burgers kunnen hun initiatieven presenteren aan een panel van bewoners en specialisten in het sociaal en ruimtelijk domein. Dit panel adviseert vervolgens aan het college over het te nemen besluit. De verschillende ideeën gaan van een zogenoemde Knipbank waar mensen met een kleine portemonnee geknipt kunnen worden om zo weer verzorgd deel te nemen aan de maatschappij tot het opknappen van een stuk grond in het centrum van Eindhoven om een ontmoetingsplek te creëren en zo de leefbaarheid te verbeteren.

Voorwaarden

De gemeenteraad heeft in de begroting een bedrag gereserveerd voor het versterken van de sociale basis via onder andere inwonersinitiatieven. Het college heeft vervolgens een plan van aanpak gemaakt voor de besteding van de subsidie. Elk initiatief dat gebruik maakt van deze subsidie moet binnen een jaar verantwoording afleggen over de doelmatigheid van de subsidie. De raad wordt op de hoogte gehouden van de resultaten door een raadsinformatiefilm.

Er zijn een aantal voorwaarden waar aan voldoen moet worden om in aanmerking te komen voor het innovatiebudget. Er moet bijvoorbeeld een vraag zijn van inwoners en het initiatief moet ten goede komen aan versterking van de eigen kracht, zelfredzaamheid en het sociale netwerk. Een andere voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan minder professionele, betaalde ondersteuning. Deze ondersteuning moet opgevangen worden door toegankelijke ondersteuning door inwoners zelf.

Stichting speelcadeau

Een van de initiatieven die ondersteund is, is Stichting Speelcadeau. Deze stichting zamelt (gebruikt) speelgoed in en geeft dit door aan kinderen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Wanneer gezinnen het moeilijk hebben, blijft er immers vaak geen geld over om speelgoed voor kinderen te kopen. Stichting Speelcadeau heeft inmiddels al ruim 200 kinderen geholpen.

Budgetraad en burgerinitiatieven

Over de budgettaire rol van de raad bij bewonersinitiatieven heeft Raadslid.Nu in 2016 de publicatie “Het budgetraad van de raad intact?” uitgebracht. Belangrijke adviezen uit dat rapport waren: denk als raad van tevoren goed na over de spelregels; geef een eenmaal gekozen werkwijze de tijd om te ontwikkelen en garandeer een onafhankelijk en transparant proces. Voor meer adviezen en de inhoud van dit onderzoek, klik hier.

Een overzicht van alle initiatieven die tot nu toe gesteund zijn kunt u zien in een filmpje via deze link. Meer informatie over het innovatiebudget kunt u vinden op de website van de gemeente Eindhoven via deze link.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 mei 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!