Raad gaat over eigen budget

DEN HAAG - Als het gaat om bezuinigingen op het gemeentelijke budget moet symboolpolitiek niet ten koste gaan van een sterke positie van gemeenteraad, raadsgriffie en rekenkamerfunctie. Een tandeloze duale raadstijger ligt anders op de loer.

Frank Rozenberg, secretaris Raadslid.Nu en raadslid in Leidschendam-Voorburg, en Paul van Ruitenbeek, griffier Alphen aan den Rijn en bestuurslid Vereniging van Griffiers, betogen dit in een gezamenlijke opiniebijdrage in Binnenlands Bestuur. In deze editie van Binnenlands Bestuur bepleit Arno Visser, lid van de Algemene Rekenkamer, voor meer controle op de 16 miljard die in het sociaal domein wordt overgeheveld van Rijk naar gemeenten. Volgens Rozenberg en Van Ruitenbeek is het een taak van de gemeenteraad om te zorgen voor een sterke rekenkamer.