Raad geeft stad invloed op begroting

Raad geeft stad invloed op begroting

ALMERE - Raadsleden kunnen ideeën en plannen adopteren tijdens een motiemarkt in Almere. Tijdens deze markt kan iedereen die in Almere woont, werkt of actief is, ideeën en plannen aanbieden aan de raadsleden. De raadsleden kunnen het geadopteerde plan of idee als een motie of amendement agenderen en dus ter stemming brengen tijdens de begrotingsbehandeling, die een week later plaats vindt.

Het vaststellen van de begroting is hét belangrijkste moment van het politieke jaar. In de begroting worden ingrijpende keuzes gemaakt en worden de euro’s verdeeld. De motiemarkt wordt op 5 november georganiseerd van 19:00 tot 21:00.

De raad van Almere geeft dus niet alleen aan de raadsleden zelf, maar ook aan de inwoners de kans om een motie voor te leggen aan de raad. Inwoners worden daarom uitgenodigd met voorstellen te komen. Om de Almeerders te inspireren heeft de raadsgriffier een aantal voorbeelden bedacht: Een aantal inwoners die pleiten voor zorgvoorzieningen in hun buurt. Inwoners die de gemeente oproepen te investeren in duurzaamheid. Een ondernemer met een plan om banen te creëren voor jongeren. Schoolbesturen en onderwijsinstellingen die pleiten voor investeringen in speciaal onderwijs. Alle denkbare ideeën en plannen zijn welkom op de motiemarkt.

Volksvertegenwoordigende rol
Raadslid.Nu heeft in 2015 de volksvertegenwoordigende rol als leidend thema voor publicaties en activiteiten. Deze en volgende maand zijn er een aantal bijeenkomsten (onder meer in Geldermalsen en Zeist) waar raadsleden in gesprek gaan over de betekenis om burgers meer en directe invloed te geven op het doen van uitgaven. Ook voert de Universiteit van Tilburg in opdracht van Raadslid.Nu een onderzoek uit naar wat de betekenis van dit soort voorstellen en initiatieven is voor het werk van de raad als representatief gekozen bestuursorgaan.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 oktober 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier 

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu