Raad Geldermalsen combineert budgetrecht met leefbaarheidsbudget voor inwoners

Raad Geldermalsen combineert budgetrecht met leefbaarheidsbudget voor inwoners

GELDERMALSEN – De gemeente Geldermalsen heeft inwoners door middel van het leefbaarheidsbudget ruimte gegeven om jaarlijks zelf financiële steun toe te kennen aan initiatieven vanuit de samenleving. Dit heeft volgens de gemeenteraad echter niet het budgetrecht van de raad beperkt, zo blijkt uit het onderzoek Het budgetrecht van de raad intact’ dat door E&Y in opdracht van Raadslid.Nu is uitgevoerd.

Het doel van het leefbaarheidsbudget is om de verantwoordelijkheid voor leefbaarheid bij inwoners neer te leggen, inwoners invloed te laten uitoefenen op de leefbaarheid in de eigen omgeving en het stimuleren van inwoners om samen bezig te zijn en sociale verbanden te versterken. Inwoners, verenigingen en vertegenwoordigers van buurten mogen hun leefbaarheidsintitiatief pitchen aan de inwoners van Geldermalsen.

Spelregels
De initiatieven zijn gebonden aan een aantal spelregels. Zo moet het initiatief een maatschappelijk doel dienen, kan de bekostiging vanuit het leefbaarheidsbudget slechts eenmalig zijn, mag een gewonnen project niet nogmaals deelnemen en worden initiatieven die niet hebben gewonnen uitgenodigd om het volgende jaar opnieuw deel te nemen. De initiatieven worden vervolgens in de raadszaal gepresenteerd in aanwezigheid van de lokale media. De stemming verloopt via de website van het lokale dagblad, waarbij iedereen ouder dan twaalf jaar mag stemmen over de € 100.000,- die te verdelen is.

Raadsleden aan het woord
De raadsleden van Geldermalsen zijn positief over de invulling van het leefbaarheidsbudget en het bereiken van de gestelde doelen. Daarnaast is de raad ook tevreden over  de eigen rol. Het leefbaarheidsbudget wordt niet gezien als beperking van het budgetrecht doordat de belangrijke kaders nog steeds door de raad worden vastgesteld. Zo stelt de raad de hoogte van het budget vast en is het bedrag van € 100.000,- een relatief klein bedrag ten opzichte van de begroting van 40 miljoen euro.

Adviezen
Vanuit de opgedane ervaring hebben de raadsleden uit Geldermalsen enkele adviezen en aanbevelingen voor het werken met burgerinitiatieven:
-Geen een eenmaal gekozen werkwijze de tijd;
-Toets de gehanteerde spelregels van tevoren via een voorselectie;
-Durf los te laten aan inwoners;
-Garandeer een eerlijke en onafhankelijk proces van budgettoekenning;
-Bezoek de initiatieven;
-Voorkom bureaucratie en juridisering;
-Denk van tevoren na over de kans van kleine projecten;
-Maak promotie via sociale media en kranten.

Eerder verschenen in deze Raadslid.Nu serie
Aflevering 1: Burgerparticipatie heeft geen negatief effect op budgettaire rol gemeenteraad.
Aflevering 2: Raad betrekt burgers bij bezuinigingen
Aflevering 3: Raad Best geeft burgers ruimte met buurtbudget
Aflevering 4: Raad Oude IJsselstreek trekt lessen uit overkill aan experimenten met burgers
Het complete rapport ‘Het budgetrecht van de raad intact’ met meer informatie over het buurtbudget is hier te lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 23 maart 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!