Raad Haarlem komt met initiatief voor burgerberaad

Raad Haarlem komt met initiatief voor burgerberaad

Om soepeler en sneller ingewikkelde besluiten te nemen én daarnaast een breder draagvlak onder inwoners te genereren, heeft een deel van de raad in Haarlem een initiatiefvoorstel voor een burgerberaad gedaan. De raad hoopt daarmee discussies over een ingewikkeld onderwerp als de huisvesting van mensen met psychische problemen vlotter te kunnen besluiten.

In een burgerberaad zitten burgers, na loting, welke op basis van uitgebreide informatie en overleg aanbevelingen doen over beleid. Deze burgers vormen een dwarsdoorsnede van samenleving. Er zitten dus ongeveer evenveel vrouwen als mannen in, en ook wordt er gelet op de leeftijdsopbouw en de culturele diversiteit. Volgens het initiatiefvoorstel moeten discussies niet verzanden in een gepolariseerde voor- of tegen discussie, maar moet er met respect voor elkaars standpunten worden gekeken naar een oplossing.

Experimenten

De afgelopen vier jaar zijn er door de raad in Haarlem al diverse experimenten in gang gezet met vormen van nieuwe democratie. Volgens GroenLinks is het burgerberaad een mooie aanvulling. Wel moet er gekeken worden hoe bindend zo een resultaat van het burgerberaad moet zijn. Als raadslid leg je namelijk een eed af waarin staat dat je zonder last of ruggenspraak besluiten neemt. Als het advies van de burgerraad dan bindend is, is dat lastig met elkaar te rijmen.

Advies

In het huidige initiatiefvoorstel staat dat de gemeenteraad het advies overneemt, wanneer 70 procent van de burgerraad achter het advies staat. Het college laat in een reactie weten dat ze het voorstel steunt ‘om burgerparticipatie te stimuleren’. Wel geeft het college aan dat ze het liefst een onafhankelijke commissie ingesteld zien worden, die de objectiviteit van het proces in de gaten houdt.

Meer informatie

Wie het initiatiefvoorstel Burgerberaad in Haarlem wil lezen, klik hier. 

Meepraten 
Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

Meer burgerparticipatie 
In deze serie van artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie zijn eerder verschenen:

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem. 

Nota burgerparticipatie moet inspraak burgers vereenvoudigen.