Raad heeft minimaal budget voor onderzoek en controle

Raad heeft minimaal budget voor onderzoek en controle

Het budget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft voor onderzoek en controle is beperkt. Voor onderzoek, controle door de accountant en onderzoek door de Rekenkamer is 0 tot 900 duizend euro beschikbaar. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zelfstandig Raadsbudget’ dat Overheid in Nederland in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 269 griffiers meegewerkt.

Het budget van de rekenkamer varieert van 0 tot 490 duizend euro. Dit budget wordt in een kwart van de gemeenten weggestopt onder de bestuurskosten.  In verhouding tot het budget van de gemeenteraad, dat varieert van 217 tot 7,8 miljoen euro, komt het budget voor de Rekenkamer gemiddeld uit op 8 procent. Verhoudingsgewijs is in de grotere gemeenten een kleiner deel van het budget van de raad beschikbaar voor onderzoek en controle door de Rekenkamer dan in kleinere gemeenten.

Budget voor onderzoek en controle door de accountant

Ook de budgetten voor onderzoek en controle door de accountant zijn minimaal. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de 269 gemeentelijke griffiers aangeeft dat het budget voor onderzoek 0 euro is. Slechts in een handvol gemeenten is budget gereserveerd voor het doen van onderzoek. De bedragen hiervoor variëren van 10 duizend euro tot 40 duizend euro.

Het budget voor controle door de accountant varieert van 0 euro tot 400 duizend euro. Ook hier blijkt uit het onderzoek dat de meeste bedragen minimaal zijn.  De meeste bedragen zijn niet hoger dan 40 duizend euro, met enkele uitschieters daargelaten. 

Project Zelfstandig Raadsbudget

De Nederlands Vereniging voor Raadsleden heeft het onderzoek over het “Zelfstandig Raadsbudget” uitgevoerd om zo een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de raad over de eigen rol en positie en over het belang van ondersteuning en opleiding voor de raad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De commissie openbaar bestuur van de Vereniging van Griffiers heeft meegewerkt aan het opstellen van de vragen en de resultaten van de enquête zijn met deze commissie besproken. De verantwoordelijkheid voor de resultaten en het onderzoek berust bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De Neerlandse Vereniging voor Raadsleden zal de komende maanden met berichten op de website en informatie in brieven aan de raad aandacht vragen voor het thema ‘Zelfstandig Raadsbudget’. Dit is het vierde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Zelfstandig Raadsbudget’.

In het kader van het project ‘Zelfstandig Raadsbudget’ verschenen eerder de volgende berichten: