Raad, hou oog op de dorpen

DEN HAAG - De raad dient oog te houden voor hoe inwoners uit de dorpen op de herindeling reageren. Dat advies geeft de rekenkamer aan de raad van Alkmaar. De raad zelf is tevreden over hoe de herindeling tussen stad en dorp is uitgevoerd, maar vanuit de gefuseerde dorpen is er kritiek op het succes van de fusie. Volgens de inwoners van Graft-de Rijp en Schermer wordt er niet genoeg aandacht besteed aan het gevoel dat de inwoners hebben bij de herindeling tot de nieuwe gemeente Alkmaar.

Bijna 700 inwoners lieten via een digitale enquête weten kritisch te zijn over de effecten van de herindeling van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. Dit blijkt uit het rapport ‘Effecten van de herindeling van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer in de beleving van betrokkenen’. De resultaten van het onderzoek en de daarbij horende aanbevelingen zijn aan het college van Burgemeester en Wethouders van Alkmaar aangeboden. De rekenkamercommissie hoopt dat de aanbevelingen verdere invulling kunnen geven aan de ontwikkelingen van de nieuwe gemeente Alkmaar in al haar verscheidenheid.

Aandacht voor stad en dorp

De rekenkamercommissie hoopt met de verschillende aanbevelingen het proces van betrokkenheid en tevredenheid te stimuleren, door de voordelen van de herindeling in de beleving van de direct betrokken te laten groeien. De aanbevelingen zijn vooral gericht op de communicatie en aandacht voor de inwoners. De eerste aanbeveling van de rekenkamercommissie is dat er, naast efficiency en uniformering van werkprocessen, aandacht moet blijven voor de menselijke- en dorpsmaat. De verscheidenheid is een goede basis om het beste uit de gemeente naar boven te halen, voor zowel stad als land. De gemeente Alkmaar wordt aanbevolen de gemeente met verscheidene gezichten neer te zetten, met stad en dorp naast elkaar. Hierbij is het belangrijk om de korte lijnen tussen dorpen en gemeenten te versterken.

Voordelen van de herindeling

Daarnaast legt de rekenkamercommissie in het rapport de focus op veel voordelen van de herindeling. Het is volgens de rekenkamercommissie zinvol voor de gemeente om te onderzoeken op welke wijze er vanuit de verscheidene gezichten van elkaar geleerd kan worden. Hierbij kan de gemeente denken aan het versterken van vrijwilligerswerk of het organiseren van evenementen. Ook is het belangrijk om de expliciete opbrengsten van de positie als gemeente met meer dan honderdduizend inwoners te vertellen aan de inwoners. Op deze manier zullen ook de inwoners bewust worden van de voordelen van de herindeling.

Meer informatie

Het rapport ‘Effecten van de herindeling van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer in de beleving van betrokkenen’ biedt zowel een bijdrage aan de toekomst van de gemeente Alkmaar als aan de vergroting van algemene inzichten in de factoren die een samenvoeging tot een succes maken. Om de uitgebreide aanbevelingen te lezen en het rapport in te zien klik hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 27 februari 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018?

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!