Raad in Beraad: hoe bereid je je voor op dilemma’s?

Raad in Beraad: hoe bereid je je voor op dilemma’s?

Het raadslidmaatschap verandert. De verantwoordelijkheden groeien, maar de beschikbare middelen groeien niet mee. Hoe zorg je voor effectief en responsief raadslidmaatschap? Met het programma Raad in Beraad van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de VNG, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers worden in workshops praktijksituaties aangehaald om slagvaardiger te werk te gaan.

Stel je bent raadslid in een middelgrote gemeente en met de raad wijs je een terrein aan voor noodwoningen voor statushouders. Eerder dit jaar heeft de raad datzelfde terrein afgewezen als locatie voor nieuwe luxe woningen, terwijl veel inwoners daar al een kaveltje op het oog hadden. Hoe handel je? 

Dit is een voorbeeld van een dilemma dat in een raadsperiode op je afkomt. In het huidige tijdperk is de kans reuze dat nog voor jij in gesprek kan gaan met bewoners de toon van het debat al is gezet. Er heerst een sentiment dat je óf voor óf tegen bent en daar zit niets tussenin. 

Bewegend landschap

Om als raadslid goed voorbereid te zijn op dit soort situaties is het nodig om kennis te hebben van de dilemma’s van het vak. Zo zijn er een drietal bewegingen gaande die invloed hebben op het raadslidmaatschap. Ten eerste zijn allerlei vormen van participatieve democratie op komst waarin mondige burgers het hardst worden gehoord. Ten tweede is ‘maatwerk’ het nieuwe credo binnen het sociaal domein, waar jarenlang werd toegewerkt richting standaardisering. Ten derde is het Huis van Thorbecke niet meer heilig; door sublokale besluitvorming op wijkniveau en bovenlokale samenwerking is de gemeente niet meer vanzelfsprekend de laagste trede. 

Voorbereid op pad

Om al deze veranderingen aan te kunnen is het belangrijk om als raadslid te weten waar je aan begint en om als je eenmaal zitting hebt in de raad je voortdurend bij te scholen. Met het programma ‘Raad in Beraad’ word je geschoold om als raadslid de weerbarstige praktijk te lijf te kunnen gaan. 

Meer informatie

Wilt u naar een bijeenkomst bij u in de buurt gaan? Klik dan hier voor meer informatie.