Raad in positie bij ambtelijke fusie

Raad in positie bij ambtelijke fusie

Ambtelijk fuseren wint aan populariteit. Het aantal ambtelijke fusieorganisaties gevormd door gemeenten groeit snel. Daarmee lijkt het haar positie in het brede palet van samenwerkingsvormen te hebben veroverd en vormt het een serieus alternatief voor bestuurlijke herindeling. Anno 2015 telt Nederland 16 ambtelijke fusieorganisaties, waarbij 37 gemeenten zijn betrokken. Raadsleden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een kennissessie over dit onderwerp.

Op 1 december organiseert SeinstravandeLaar in samenwerking met de gemeente Amstelveen een kennissessie ‘Raad en griffie in positie bij ambtelijke fusie’ (Amstelveen heeft een ambtelijke fusie met Aalsmeer). Tijdens deze kennissessie worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en wordt er met elkaar in gesprek gegaan over de rol en positie van de gemeenteraad en de griffie bij ambtelijke fusie. Kennisdeling, verdieping van het debat en het komen tot nieuwe inzichten staan hierbij centraal.

Om de in het land aanwezige kennis en ervaring rondom de positie en rol van gemeenteraden en griffies bij ambtelijke fusies te delen, heeft SeinstravandeLaar ondersteund door het Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl en de Vereniging van Griffiers een onderzoek uitgevoerd naar de rol van raden en griffies bij ambtelijke fusie. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een handreiking.

Bent u als raadslid, griffier, burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris betrokken bij een ambtelijke fusie? Wilt u in contact komen met collega’s en uw kennis verbreden rondom ambtelijke fusies? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de kennissessie ‘Raad en griffie in positie bij ambtelijke fusie’ op: dinsdag 1 december 2015, Gemeentehuis Amstelveen, 14.30 - 17.30 uur.

Programma

Met onder andere bijdragen van Peter Tange, burgemeester van Wormerland - één van de twee gemeenten van de ambtelijke fusie OVER-gemeenten –, Henk Klaucke, gemeentesecretaris van Ridderkerk en lid van de directie van de ambtelijke fusieorganisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (de BAR-gemeenten) en Vera Hornstra en Ton Kooiman, griffiers van Castricum en Bergen en betrokken bij de oprichting van de ambtelijke fusieorganisatie tussen Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Zij delen die middag hun beelden bij en ervaringen met ambtelijke fusie. Zie bijgevoegd programma voor meer details.

U kunt zich aanmelden voor deze kennissessie door een mail te sturen naar info@seinstravandelaar.nl
Meer informatie over het programma is hier te vinden.