Raad in positie brengen bij opvang asielzoekers

Raad in positie brengen bij opvang asielzoekers

Gemeenteraden dienen in positie te worden gebracht en in de gelegenheid te worden gesteld om het debat te voeren over de opvang van asielzoekers in hun gemeente. De structurele opvang van asielzoekers is geen exclusieve zaak van burgemeesters en wethouders.

Onlangs werd duidelijk dat de Tweede Kamer verdeeld is over instemming met wetgeving die het kabinet in staat stelt gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. De wet, ook wel de dwangwet genoemd, staat op losse schroeven. Daarnaast bestaat de verwachting dat Nederland jarenlang meer opvangplekken voor asielzoekers nodig zal hebben.

Asielopvang, vraag het de raad

“Laat ons lokale volksvertegenwoordigers maar samen met onze burgemeesters en wethouders en vooral ambtenaren de huidige asielstroom in goede banen leiden”, zegt het Voerendaals raadslid Sebastiaan Vliegen. In een opiniestuk in De Limburger (11 oktober) breekt Vliegen een lans voor de belangrijke rol die de raad kan spelen in de asielopvang. Tot dusver “wordt de raad als hoogste orgaan […] consequent overgeslagen”. Volgens het raadslid moet er dan ook snel een brief komen van de staatssecretaris: ‘Geachte Raad, wij hebben de aantallen onderschat. Wilt ú ons helpen met óns probleem?’.

Draagvlak

Waar het oplossen van de asielcrisis momenteel nog ligt bij burgemeesters, veiligheidsregio’s en de vrijwilligheid van gemeenten, zou de raad snel en actief betrokken moeten worden. Laat de raad bijvoorbeeld kaders stellen bij de opvang van asielzoekers. Dat zorgt niet alleen voor democratische legitimiteit. “Of er draagvlak is voor opvangplekken is namelijk een vraag voor de gemeenteraad”. “Raadsleden zijn betrokken en helpen graag mee. Ze zijn bij uitstek in staat om kritisch mee te denken en oplossingen aan te dragen”, aldus Vliegen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onderstreept nut en noodzaak van het betrekken van de raad bij het vinden van opvangplekken voor asielzoekers en vluchtelingen. Gemeenteraden kunnen bepalen waar en hoe de opvang het beste in de gemeente kan. Daarvoor is wel nodig dat gemeenteraden sneller en beter geïnformeerd moeten worden.

Buitenspel

“Wij zien te vaak dat de raad buitenspel wordt gehouden bij belangrijke onderwerpen, zoals corona, veiligheidsvraagstukken en klimaat, en dus ook asielopvang. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat de gemeenteraad bij uitstek, als vertegenwoordiger van de inwoners en vertolker van de opvattingen en emoties van inwoners, het forum is dat kan bepalen hoe en op welke wijze tijdelijke opvang kan worden gedaan, maar ook asielopvang structureel in de gemeente kan plaatsvinden. De raad in positie brengen en de koers laten bepalen is ook in het belang van burgemeester en wethouders”, aldus voorzitter Hanneke Willemstein.