Raad is er juist voor kwetsbare inwoners

Raad is er juist voor kwetsbare inwoners

DEN HAAG – Kwetsbare burgers, minderheden en toekomstige generaties moeten niet worden uitgesloten door de raad. Het is van groot belang om rekening te houden met de groep burgers die, om wat voor reden dan ook, niet actief zijn in de lokale politiek. Dit blijkt uit de aanbeveling van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) in het rapport “15,9 uur” over democratische kwaliteit van besluitvormingsprocessen. 

Het is uiteraard belangrijk om te luisteren naar burgers die wel met eigen initiatieven komen, maar ook juist naar de burgers die daartoe geen actie ondernemen. Het algemeen belang moet hierbij altijd voorop staan. Vooral op lange termijn moet worden bedacht wat wenselijk is en wat niet. Raadsleden moeten zo veel mogelijk burgers betrekken in de besluitvorming om voor een breed draagvlak te zorgen. 

Transparantie staat voorop 
De Rob benadrukt dat transparant handelen de ultieme vorm van democratische kwaliteit is. Door open kaart te spelen wordt duidelijk aangegeven door wie, wanneer en met welke intentie een besluit wordt genomen. Welke afwegingen vinden daarbij plaats, wie stelt kaders en op welke manier? Een open houding richting de burger zorgt voor breed gedragen beslissingen. 

Gesprek aangaan met burgers 
Raadsleden moeten zichtbaar zijn in hun rol als volksvertegenwoordiger. Het is van belang om het gesprek aan te gaan met de burger over democratische en rechtstatelijke waarborgen. Er moet een groter besef ontstaan over deze hoekstenen van onze rechtsstaat. Hoe gaan burgers in hun eigen activiteiten hiermee om? Wat vinden burgers belangrijk in hun gemeente en hoe kan hun betrokkenheid daarbij worden vergroot? 

Bijeenkomst ‘Raad op weg naar 2018’
Raadslid.Nu houdt op vrijdag 20 mei een bijeenkomst voor raadsleden over het rapport “15,9 uur”. Rob-lid Marcel Boogers zal daar een presentatie geven en het debat met raadsleden over het rapport aangaan. Is de raadsvergoeding nog wel van deze tijd en lukt het om te doen wat de inwoners willen? Deze en nog veel meer vragen zullen worden besproken. Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Meer informatie over 15,9 uur
In het rapport “15,9 uur” geeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een analyse hoe raadsleden het raadswerk het beste kunnen uitvoeren en hoe zij werklast en tijdsbesteding efficiënter kunnen verdelen. Tevens doet de Raad voor het Openbaar Bestuur aanbevelingen om de tijdsbesteding efficiënter te maken. Over het rapport publiceerde Raadslid.Nu de volgende berichten:

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 mei 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!