Raad is voor een deel van inwoners geen volksvertegenwoordiging

Raad is voor een deel van inwoners geen volksvertegenwoordiging

De gemeenteraad is geen goede afspiegeling van de samenleving. Twee en een half miljoen kiesgerechtigden hebben een migratieachtergrond, maar die zien zichzelf niet vertegenwoordigd in de lokale politiek. En wanneer de ondervertegenwoordigde er zijn, hebben ze vaker met agressie en intimidatie te maken.

Is de politiek er voor iedereen? Het thema van de bijeenkomst Divers en Inclusief lokaal bestuur, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in Almere. Twee belangrijke onderwerpen van gesprek waren de politieke integratie van Nederlanders met migratieachtergrond en over online haat & agressie tegen vrouwelijke ambtsdragers.

Vertegenwoordiging

Ongeveer 18 procent van de stemgerechtigden heeft een migratieachtergrond, alleen blijkt dat zij zich niet gehoord en vertegenwoordigd voelen. Dit resulteert in dat inwoners geen onderdeel willen uitmaken in het politieke systeem, waardoor specifieke groepen zich niet gehoord voelen. Uitsluiting van groepen inwoners, leidt overigens ook tot actie en mobilisatie in nieuwe vormen van politieke groeperingen.

Nieuwelingen

De instroom van politieke ambtsdragers met een migratieachtergrond is de afgelopen jaren toegenomen, alleen zorgt de instroom niet direct voor doorstroming naar invloedrijke posities. Het onderzoek ‘Politieke integratie van Nederlanders met migratieachtergrond’ is uitgevoerd door Floris Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Jaco Dagevos van het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP). Volgens deze onderzoekers heeft zes procent van alle raadsleden een migratieachtergrond.

Online geweld

Voor vrouwelijke raadsleden blijken sociale media een bron van haatberichten te zijn. Vrouwelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders krijgen vaker en meer te maken met online haat.

De opmerkingen die vrouwelijke politici ontvangen is vaker gericht op uiterlijke kenmerken en niet zoals mannen op politiek verschil. Atria, kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis concludeerde ook dat de ondersteuning voor vrouwelijke politici als onvoldoende wordt gekwalificeerd.

Ondersteuningsteam

Voor raadsleden en andere bestuurders verzorgt het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur een On Tourserie van bijeenkomsten. Deze gesprekken met raadsleden en bestuurders is er op gericht om de bewustwording onder politici te vergroten wat agressie, intimidatie vanuit inwoners maar ook onderling doet met volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Aantrekkelijkheid

Voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een afspiegeling van de raad voor alle inwoners een belangrijk thema voor de duurzame aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap, en voor het functioneren van de lokale democratie.

Meer informatie

Lees hier meer over het onderzoek van Floris Vermeulen en Jaco Dagevos.