Raad kan veel betekenen voor bedrijfsvoering gemeente

Raad kan veel betekenen voor bedrijfsvoering gemeente

Gemeenten en provincies moeten een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen. Wanneer die regeling precies wordt ingevoerd is nog niet duidelijk. Volgens kennispartner Deloitte betekent dit naast de verantwoording ook een investering in de bedrijfsvoering moet worden gedaan.

“De rechtmatigheidsverantwoording is niet alleen om op termijn te kunnen voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Maar vooral om transparant te zijn, verantwoording af te leggen en bedrijven en burgers goed te kunnen bedienen”, zeggen Rein-Aart van Vugt, partner publieke sector, en Bart Blomjous, senior manager audit bij Deloitte.

Investeringen

De afgelopen jaren zijn er veel activiteiten bij gemeenten bijgekomen, vooral in het sociaal domein. Denk aan jeugdzorg, participatie en afwikkeling Toeslagenaffaire. “De komende jaren zullen deze activiteiten niet minder worden en het is zelfs de verwachting dat activiteiten gaan toenemen. Neem de versnelling van de woningbouwopgave, de energietransitie en in het verlengde daarvan de mobiliteitsopgave”, zegt Blomjous. “Dit vraagt niet alleen om investeringen in de stad maar ook om investeringen in de ambtelijke organisatie. Om ambities te kunnen realiseren maar ook om verantwoording af te kunnen leggen over bestede middelen.”

Vinger aan de pols

“Ga als raadslid niet op de stoel van het college zitten, want zij zijn primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering”, vervolgt Van Vugt. “Maar zorg dat je als raad wel vinger aan de pols houdt, dat er voldoende financiële middelen zijn en dat je tijdig bijstuurt. Op dit niveau kan de raad heel veel betekenen voor de bedrijfsvoering.”

Klik hier voor het volledige interview.

Meer informatie

Voor nieuwe raadsleden start kennispartner Deloitte in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een campagne over onderwerpen die raadsleden aanspreken. Experts geven hun visie over hoe raadsleden succesvol grip kunnen krijgen en houden over hun raadswerk. Klik op deze link om op de hoogte gehouden te worden en klik hier voor het raadsleden boek dat onderdeel van de campagne is.