‘Raad kan zelf kandidaten burgemeesterschap benaderen’

‘Raad kan zelf kandidaten burgemeesterschap benaderen’

Raadsleden kunnen zelf kandidaten polsen voor het burgemeesterschap. Raadsleden uit de vertrouwenscommissie zouden bijvoorbeeld een wethouder, burgemeester van een andere gemeente of een bestuurder van een maatschappelijke organisatie kunnen benaderen om te solliciteren naar de burgemeestersvacature in hun gemeente.

Dick de Cloe, Ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA bepleit in het artikel ‘Wacht niet tot de burgemeester schrijft’ in het VNG magazine dat raadsleden een actieve rol op zich kunnen nemen in het proces. De Cloe hield zich in 2002 bezig met de Wet dualisering gemeentebestuur waarin de procedure voor burgemeestersaanstelling werd aangepast. Sinds 2002 verkiest de raad zelf de burgemeester, door het zogeheten aanbevelingsrecht. Startpunt voor het proces is de profielschets die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De vertrouwenscommissie, die de raad uit haar midden samenstelt, heeft hierin de belangrijkste rol. De vertrouwenscommissie maakt ook de definitieve selectie welke kandidaten er op gesprek mogen komen.

Faciliterende rol CdK

Vanaf 2002 speelt de Commissaris van de Koning slechts een faciliterende en adviserende rol, hij ontvangt de brieven en geeft een adviserend oordeel en mogelijk een raadgevende selectie. De vertrouwenscommissie beslist, zo kan zij alle sollicitaties opvragen en maken zij de definitieve selectie voor wie er op gesprek mag komen. Hierna voert de commissie gesprekken met de geselecteerde kandidaten waaruit zij twee kandidaten selecteren. De raad verkiest uiteindelijk uit deze twee kandidaten zijn nieuwe burgemeester.

De Cloe stelt dat in plaats van af te wachten raadsleden zelf actief mogelijke kandidaten kan polsen om te solliciteren voor de functie. De gemeenteraad kan daardoor een sterkere rol spelen door actief te zijn bij de aanstelling van zijn voorzitter.

Wil je het hele artikel van Dick de Cloe lezen? Klik dan hier.

Meer informatie

Meer weten over de rol van de raad bij een burgemeestersbenoeming? Klik hier.