Raad kan zonder beperkingen blijven vergaderen

Raad kan zonder beperkingen blijven vergaderen

De aanscherping van de coronaregels hebben geen directe gevolgen voor het houden van raadsvergaderingen. Gemeenteraden kúnnen gewoon vergaderen. Een vaccinatiebewijs mag niet worden gevraagd aan volksvertegenwoordigers. Dat geldt ook voor publiek op de publieke tribune omdat de tribune een publieke plaats is mag er niet worden gevraagd om een vaccinatiebewijs.

Gemeenten staat het vrij om de geadviseerde afstand van 1,5 meter te blijven hanteren. Wie zich daar niet aanhoudt, kan daar echter niet op worden aangesproken. Gemeenteraden mogen voor het in acht nemen van de 1,5 meter afstand ook gebruik maken van de publieke tribune in hun raadszaal. Deze moet in de regel dan worden gesloten voor publiek. Voorwaarde is dat dit alleen kan wanneer de betreffende raadsvergadering in beeld en geluid wordt uitgezonden.

Andere locatie

Voor sommige gemeenteraden is het onmogelijk om in de eigen raadszaal vanwege gebrek aan ruimte te vergaderen op 1,5 meter afstand. Deze gemeenteraden kunnen dan uitwijken naar een theater, schouwburg of horecazaal in de gemeente. Voor deze locaties geldt de verplichting op controle op het vaccinatiebewijs. Echter, wanneer de gemeenteraad vergadert in een ruimte die apart toegankelijk is – bijvoorbeeld de feestzaal van het dorpscafé – en dus de bezoekers en de deelnemers van de gemeenteraadsvergadering niet via dezelfde ingang als de overige horecabezoekers (of de andere bezoekers van theater of schouwburg) naar binnen gaan, geldt er geen verplichte controle op het vaccinatiebewijs.

Wanneer er ook geen geschikte alternatieve locatie te vinden is, rest de raad de mogelijkheid om digitaal te vergaderen.

Meer informatie

Wanneer raadsleden meer willen weten over het toepassen van de coronaregels voor vergaderingen is het meest verstandige om daarvoor aan te kloppen bij de eigen raadsgriffier. Voor meer informatie over alle regels voor het vergaderen wanneer de coronaregels worden aangescherpt, klik hier.

Digitaal vergaderen blijft toegestaan plus wanneer je meer wilt weten over hoe je het beste digitaal kunt vergaderen klik hier.