Raad Krimpenerwaard betrekt jongeren met succesvolle politieke Masterclass "ik weet het beter!"

Raad Krimpenerwaard betrekt jongeren met succesvolle politieke Masterclass "ik weet het beter!"

KRIMPENERWAARD - De gemeenteraad van Krimpenerwaard vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Een werkgroep uit de raad en de griffie hebben daarom een Masterclass opgezet waarmee jongeren kennis konden maken met de lokale politiek. Dat bleek een groot succes. Maar liefst 39 jongeren uit 10 van de 11 kernen stonden te trappelen om in vijf avonden ingewijd te worden in het besturen van een gemeente.

De gemeente Krimpenerwaard is een van de jongste gemeenten van Nederland, gelegen in het Groene Hart onder de rook van Gouda en Rotterdam. Ontstaan op 1 januari 2015 beslaat de gemeente een groot gebied van 160 km2, met 11 steden en dorpen die qua karakter erg verschillen. De gemeenteraad vindt het daarom extra belangrijk om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Op verschillende manieren werden jongeren uit de gemeente geattendeerd op de Masterclass. Er was een publiciteitscampagne ondersteund door de scholen, het jongerenwerk en (sociale) media. Daarnaast had burgemeester Roel Cazemier alle ruim 4200 jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar in de gemeente met een persoonlijke brief uitgenodigd mee te doen.

Jongeren weten het beter
De Masterclass met als titel “ik weet het beter” bestond uit vijf verschillende avonden. Theorie over het besturen van een gemeente werd afgewisseld met een interactieve Kahoot-quiz, filmpjes, speeddaten met de lokale fracties en politici en het oefenen met debatteren. Op een ideeënmuur schreven de jongeren hun ideeën voor verbeteringen in de gemeente. De jonge deelnemers stemden na een debat democratisch over de ingebrachte ideeën met het digitale stemsysteem in de raadzaal. Hierna ging de Masterclass aan de slag met de uitwerking van de twee thema’s die de meeste stemmen hadden gekregen. Deze werden door de jongeren zelf, ondersteund door de griffie, uitgewerkt in twee concrete voorstellen die werden voorgelegd aan de gemeenteraad. De jongeren presenteerden hun voorstellen, voor het instellen van een klankbordgroep waarin jongeren een stem krijgen bij het nog te vormen beleid voor openingstijden van horeca en winkels en het verbeteren van de OV-verbindingen, op krachtige wijze zelf in en aan de gemeenteraad. “Wij zijn de toekomst!” zeiden ze erbij. Na een paar kritische vragen van de raadsleden, die vakkundig door de jongeren werden gepareerd, stemde de raad unaniem in met beide voorstellen.

Vervolg op de Masterclass
De creativiteit en betrokkenheid van de jongeren werd alom geroemd. De jongeren zelf waren ook enthousiast. Maar liefst 16 jongeren nemen deel aan de klankbordgroep die in september van start gaat en er zijn al 19 aanmeldingen voor de vervolgtraining “hoe word ik raadslid?”, die medio 2017 in de vorm van een Summer School zal worden gegeven. Diverse jongeren hebben de smaak zo te pakken dat ze inmiddels zelf lid geworden zijn van een politieke partij of zijn daarvoor gescout. De jongeren krijgen het nog druk want ondertussen liggen er ook al verzoeken aan hen om me te denken over de gemeentelijke woonvisie en andere onderwerpen.

De Masterclass is zo een succesvolle formule gebleken die enerzijds de jongeren direct betrekt bij hun leefomgeving en de wijze waarop deze bestuurd wordt en anderzijds bijdraagt aan vers politiek bloed bij verschillende fracties.

Wie geïnteresseerd is in de Masterclass kan kijken op www.krimpenerwaard.nl/masterclass, of contact opnemen met de griffie via griffie@krimpenerwaard.nl of 0182-729900.

 

28 juli 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!