Raad let op veiligheidsgevoel inwoners

Raad let op veiligheidsgevoel inwoners

De gemeenteraad kan er voor zorgen dat het veiligheidsgevoel van de inwoners van dorpen en wijken bij de opvang van vluchtelingen in beeld blijft. In de Drentse gemeente De Wolden riep de raad in een gezamenlijke verklaring van alle raadsfracties het college op om goed overleg te voeren met de inwoners en de vertegenwoordigers van de dorpen waar de gemeente opvanglocaties wil realiseren.

De gemeenteraad van De Wolden had zich afgelopen najaar al proactief uitgesproken dat de belangen van de inwoners niet vergeten mogen worden. In een verklaring op 8 oktober gaf de raad aan bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen. Tevens onderstreepte de raad het belangrijk te vinden dat ook met de inwoners goed overleg plaatsvindt. Afgelopen donderdag werd die verklaring nog eens herhaald tijdens een bijeenkomst in de raadszaal met inwoners over de opvang van vluchtelingen in twee dorpen van De Wolden.

Oproep aan college van B en W

Bovendien riep de raad het college van burgemeester en wethouders op om de inbreng van de inwoners, zoals die tijdens de bijeenkomst van 28 januari werd gegeven, ‘in het bijzonder op waarde te schatten.’ De raad gaf het college ook aan dat de inbreng van alle inwoners maar in het bijzonder van Dorpsbelangen uit de dorpen Echten en Rune, waar de opvang gepland is, meegewogen moet worden in de onderhandelingen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor de volledige verklaring van de gemeenteraad van De Wolden, uitgesproken door de vice-voorzitter van de raad, klik hier.  ‘Wij willen een stem geven aan de inwoners’, aldus Douwe Oosterveen, vice-voorzitter van de raad van De Wolden.

Veiligheidsgevoel van de raad

De raad bekommert zich niet alleen om het veiligheidsgevoel van de inwoners, maar ook om het veiligheidsgevoel van de raadsleden zelf. In Hilversum gaven de gemeenteraadsleden een gezamenlijke verklaring uit nadat diverse raadsleden waren bedreigd vanwege de opvang van vluchtelingen in Hilversum. In de unanieme verklaring zei het raadslid Annemarie den Baas namens alle raadsleden dat: ‘Bij deze gelegenheid wil de voltallige Hilversumse raad deze bedreigingen met de scherpst mogelijke bewoordingen afkeuren. Wij, alle raadsleden, staan ondubbelzinnig achter onze collega's en zullen schouder aan schouder met hen de uitdagingen waar Hilversum voor staat, tegemoet treden.’’

‘Ook in onze Hilversumse democratie wijken wij niet voor diegenen die het recht in eigen hand willen nemen en op bijzonder laffe wijze democratisch gekozen raadsleden bedreigen en het vrije woord willen ontnemen. Wij hopen dat het debat over vluchtelingen, en over welk ander onderwerp dan ook, met passie en overtuiging gevoerd kan worden. Wij hopen echter nog veel meer, dat respect en beschaving spoedig in de maatschappelijke discussie hervonden worden. Want met bedreigingen wordt slechts angst gezaaid, en dat is zelden een goede basis voor een complex politiek besluit.’

Veiligheid in roerige tijden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt samen met het CCV voor raadsleden en burgemeesters op vrijdag 12 februari een bijeenkomst over het veiligheidsgevoel van de inwoners en van raadsleden. Voor informatie en aanmelding klik hier.