Raad Maastricht geen grip op samenwerkingsverbanden

Raad Maastricht geen grip op samenwerkingsverbanden

De gemeenteraad van Maastricht heeft geen grip op de vele samenwerkingsverbanden die de stad heeft. Dit is de conclusie van de Rekenkamer Maastricht. Er is geen zicht op de bestaande verbanden, welke prestaties ze moeten leveren en de kosten ervan.

Deze bevindingen en conclusies zijn te lezen in het rapport ‘Zicht op samenwerking’ van de Maastrichtse Rekenkamer. De gemeente heeft geen zicht op de gemeenschappelijke regelingen, omdat er geen register is met alle regelingen. Bovendien is het onduidelijk hoeveel geld er jaarlijks naar de regelingen gaat, omdat de Programmabegroting hier geen inzicht in geeft. De raad heeft ook geen afspraken gemaakt over hoe zij wordt geïnformeerd over de regelingen.

Handvatten regionale samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft voor raadsleden een aantal handvatten om grip te krijgen op regionale samenwerking. Zo is er een ‘Format verbonden partijen’ opgesteld die kort en overzichtelijk twaalf onderdelen biedt om als raad meer grip en daarmee invloed op verbonden partijen te hebben.

Daarnaast biedt de handreiking ‘grip op regionale samenwerking’ raadsleden acht gouden lessen om meer greep en invloed te krijgen op regionale samenwerking.

Ook volgt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een aantal gemeenteraden in hun zoektocht naar regionale samenwerking. Onder de noemer ‘in de ban van regionale samenwerking’ is te lezen hoe gemeenten in Twente, West-Brabant en de Drechtsteden hun zoektocht naar grip en invloed op regionale samenwerking proberen vorm te geven.