Raad mag digitaal vergaderen en besluiten tot 1 januari 2021

Raad mag digitaal vergaderen en besluiten tot 1 januari 2021

De gemeenteraad mag ook in november en december van dit jaar wettelijk toegestaan digitaal vergaderen en besluiten. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de zogeheten Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is verlengd tot 1 januari 2021, vanwege de oplopende besmettingscijfers met corona. 

De verlenging van de tijdelijke wet maakt het mogelijk dat gemeenteraden hun begrotingsvergaderingen ook wettelijk toegestaan online mogen houden. Tevens mogen alle besluiten die samenhangen met de begroting voor het nieuwe jaar in een online vergadering worden genomen. 

Lessen en tips

Online vergaderen vergt een andere wijze van debatteren en vraagt dat raadsleden zich op een andere wijze voorbereiden op het voeren van het debat. Tips en lessen over hoe te debatteren in een online omgeving, zijn terug te kijken in video’s die het Nederlandse Debat Instituut heeft opgesteld in samenwerking met Democratie in Actie. 

Wat je het beste kunt doen voor, tijdens en na de raadsvergadering is ook te lezen in de handreiking Virtueel vergaderen die is opgesteld door John Bijl en Victor Vlam. Bekijk ook de overzichtelijke Tips voor, tijdens en na de online vergadering. Deze modules en het webinar over digitaal vergaderen vind je op de gratis toegankelijke digitale leeromgeving van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

Vergaderzaal 

Gemeenteraden mogen volgens de gemeentewet alleen vergaderen wanneer de raadsleden bijeenkomen in een vergaderzaal waar zij elkaar fysiek kunnen ontmoeten, spreken en zien. Door de uitbraak van het coronavirus, afgelopen maart, dreigde gemeenteraden door dit wettelijk voorschrift geen mogelijkheid te hebben om te overleggen en te besluiten.
Op initiatief van de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming er gekomen. Daardoor mogen gemeenteraden ook wettelijk toegestaan online vergaderen en besluiten. 

Verlenging

De tijdelijke wet gold aanvankelijk tot 1 september 2020 en is daarna verlengd tot 1 november 2020. Een nieuwe verlenging met twee maanden extra is volgens de minister nodig omdat er niet alleen sprake is van oplopende besmettingscijfers met corona, maar ook dat in de meeste veiligheidsregio’s de gezondheidssituaties zorgelijk of ernstig zijn. “Het ligt in de rede dat meer digitaal vergaderd zal gaan worden”, aldus de minister in de brief aan de Tweede Kamer. 

Respect voor raad 

Online vergaderen door raadsleden beperkt de normale werkwijze van gemeenteraden. Veel gemeenteraden hebben in de zomer geprobeerd ook weer fysiek te gaan vergaderen. Zo bleek vorige maand uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat 90 procent van de raden weer fysiek vergaderde in de raadszaal of in een grotere locatie (theater, vergaderzaal, kerk) in stad of dorp. 

Online vergaderen heeft invloed op het democratisch functioneren van de gemeenteraad. Zo is er sprake van een respect voor het primaat van de gemeenteraad, bleek uit de onderzoeksrapportage van de speciale evaluatiecommissie die de werking van de tijdelijk wet evalueert.