Raad moet aan zet blijven bij RES

Raad moet aan zet blijven bij RES

Gemeenteraden moeten in positie blijven wanneer het over de Regionale Energie Strategie (RES) gaat. Nu de tussentijdse evaluatie van de  Regionale Energie strategie van start is gegaan is het belangrijk dat de raad ook uitspraak mag doen over de volgende fase van de RES. De energieregio Noord-Holland Zuid passeert de raad bij de uitvoering van plannen voor de aanleg van zonneparken en windmolens.

In het vervolgproces van de RES wordt de raad in deze regio, bestaande uit Amsterdam, de Zaanstreek, het Gooi, en het Kennemer land, slechts meegenomen door inspraaksessies te organiseren. Hierin wordt raadsleden om meningen en aanbevelingen gevraagd maar het blijft hoofdzakelijk bij een adviserende rol van de raad in het vervolg proces.

Achterstand

In het vervolg proces van de RES is gekozen om niet elke twee jaar een herijking op te stellen maar slechts een voortgangsreportage waarin wordt besloten of de RES nog op schema ligt. De gemeenteraden kunnen worden gehoord door gesprekken en een digitale bijeenkomst waar inbreng en aanbevelingen kunnen worden gegeven. De provincie heeft twee procesplannen opgesteld over besluiten bij bijsturing van de strategie.

Marginale rol

Uit het procesplan van de provincie blijkt dat de raad telkens op achterstand wordt gezet. Er zijn twee varianten, in de ene geeft alleen het college, de provincie en het waterschap bijsturing op de strategie. In het andere scenario wordt het college gehoord als uit bijeenkomsten en enquêtes blijkt dat wijzigingen nodig zijn. De raden en provinciale staten hebben een marginale rol en krijgen in dit proces niet eens de plek hun stem te laten horen. De raden en de provinciale staten krijgen de voortgangsreportage die hier uit voortvloeit slechts ter kennisname aangeboden. Het tweede proces plan, wanneer uit de bijeenkomsten en enquête blijkt dat er wijzigingen in de RES nodig zijn, moet het college hier eerst over besluiten. Vervolgens zullen pas de gemeenteraad en de staten hun mening mogen laten horen. 

Wanneer u tips of verhalen wilt delen over de werking van de RES, mail dan alstublieft naar: info@raadsleden.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Regionale Energie Strategie? Klik hier

Wilt u weten hoe je meer invloed kunt krijgen op de RES? Klik dan hier