Raad moet alle inwoners uitnodigen

Raad moet alle inwoners uitnodigen

De gemeenteraad heeft een uitstekende kans om als openbaar discussieplatform te fungeren. De raad kan namelijk alle inwoners uitnodigen en hoeft het niet te laten bij een select groepje burgers dat actief is in het kader van burgerparticipatie. Dit blijkt uit het artikel ‘Nodig de huisarts eens uit in de raad’ in Trouw van de auteurs Hans Vollaard en Hester van de Bovenkamp.

Het bevorderen van burgerparticipatie wordt vaak gezien als een oplossing  voor de afnemende legitimiteit van de gemeenteraad. Uit het artikel van Vollaard en Van de Bovenkamp blijkt echter dat burgerparticipatie er alleen voor zorgt dat een zeer select groepje van burgers meer betrokken raakt bij het functioneren van de gemeenteraad. Daarnaast vormen dergelijke initiatieven tot burgerparticipatie vaak geen onderdeel van het publieke debat, waardoor er geen verantwoording over kan worden afgelegd. In plaats van het bevorderen van burgerparticipatie adviseren de auteurs de gemeenteraad om meer te functioneren als openbaar discussieplatform om de burgers meer te betrekken bij de gemeenteraad.

Voorwaarden voor een succesvol openbaar discussieplatform

Uit ‘Nodig de huisarts eens uit in de raad’ blijkt dat er nog wel werk aan de winkel is voordat de gemeenteraad een goed functionerend openbaar discussieplatform kan zijn. De gemeenteraad zal actief moeten optreden om de dialoog met burgers en organisaties aan te gaan. Daarnaast zal de gemeenteraad deze actieve houding al in een vroeg stadium moeten aannemen, om te voorkomen dat er geen invloed meer kan worden uitgeoefend op een collegebesluit.

Raad kan minder actieve inwoners uitnodigen

Ook politieke partijen kunnen een belangrijke rol vervullen bij het ontstaan van een succesvol openbaar discussieplatform. Uit het onderzoek dat Vollaard en Van de Bovenkamp  hebben uitgevoerd blijkt dat politieke partijen zich vaak kunnen profileren door bepaalde burgers en maatschappelijke organisaties uit te nodigen. In gemeenten zijn tal van personen en organisaties te vinden die goed weten wat er speelt en door middel van het gericht uitnodigen van deze mensen worden ook de minder actieve groepen binnen de gemeente bij het discussieplatform betrokken. Klik hier om het artikel van Vollaard en Van de Bovenkamp in Trouw te lezen.