Raad moet college bij de les houden

Raad moet college bij de les houden

De gemeenteraad moet het college bij de les houden als straks jeugdzorg een gemeentelijke taak is. ‘Durf initiatief te nemen’, zo was de boodschap tijdens een van de interactieve VNG-Masterclasses voor raadsleden. 

Het is de grote vraag voor raadsleden: hoe kun je als raad sturen op jeugdzorg, huishoudelijke zorg en ondersteuning (awbz en wmo) en de re-integratie in het arbeidsproces wanneer de gemeente daarvoor straks verantwoordelijk is? Het was ook de vraag van de aanwezigen tijdens de Masterclass van VNG Academy woensdagavond in Assen.

Extra probleem daarbij: snelheid is geboden. Over drie weken, 31 oktober a.s., moet er een zogeheten regionaal transitiearrangement klaar liggen. Eind van dit jaar, dus over ruim 2,5 maand, moet de gemeente(raad) een beleidsplan gereed hebben. Daarin moet staan hoe de jeugdzorg straks als gemeentelijke taak wordt uitgevoerd. Volgens de plannen van het kabinet wordt jeugdzorg per 1 januari 2015 overgedragen aan de gemeenten.

De kernboodschap aan de aanwezige raadsleden en anderen: het is belangrijk voor de gemeenteraad om snel, goede en volledige informatie in huis te hebben. De boodschap aan raadsleden is: “Laat je niet overvallen door de deadline en durf initiatief te nemen”. Wacht daarom niet op het college als het gaat om het maken van het beleidsplan Jeugdzorg. De raad moet het college juist bij de les houden. De raad kan dus sturen op de inhoud en de richting van het beleidsplan Jeugdzorg.

Sturen of volgen?

De nieuwe jeugdzorg, die wordt overgedragen aan de gemeenten, biedt de gemeenteraad dus volop de gelegenheid om kaders te stellen hoe deze vorm van zorg georganiseerd dient te zijn. Raadsleden zien deze kaderstellende rol veelal als belangrijkste rol, maar vragen zich wel af hoe ze deze rol kunnen uitvoeren met het oog op de drie decentralisaties. In de masterclass in Assen werd dus duidelijk dat de raad zelf de randvoorwaarden kan schetsen en bepalen. Echter, dan moet de gemeenteraad niet alleen naar het college kijken maar ook naar zichzelf als bestuursorgaan. Alleen dan kan de gemeenteraad sturend optreden, en niet alleen volgend reageren.

Positieve reacties

De deelnemers aan de Masterclass voor raadsleden waren na afloop positief. Deze keer geen uitgebreide uitleg over de inhoud van de 3D’s, maar inzicht in hoe je als gemeenteraad je rollen (kaderstellen, controleren, volksvertegenwoordiging) op het gebied van de 3D’s kan invullen. De onderlinge uitwisseling van ervaringen van de raadsleden hoe in hun gemeenten de raad wel of (nog) niet wordt betrokken bij de 3D’s werd ook als positief gezien, evenals de praktische tips en voorbeelden om de rol van de raad goed op te pakken.

Wilt u als raadslid deelnemen aan een masterclass, neem dan contact op met de VNG Academy: http://www.vngacademie.nl/algemeen/contact.aspx