Raad moet controle ook overlaten aan anderen

Raad moet controle ook overlaten aan anderen

ZAANSTAD - De reflex van gemeenteraden dat de raad over de controle gaat en zegt dat “de controle van ons is’’, is een gevaarlijke, zei professor Bas Denters maandag tijdens het seminar van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Zaanstad over de controlerende rol van de raad. Het advies van Denters luidt: laat als raad een deel van de controle over aan inwoners, cliëntenraden, instellingen, accountants en de rekenkamer.

Denters  ging hier op in tijdens de presentatie van zijn essay ‘controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur’, dat hij in opdracht van Raadslid.Nu heeft geschreven. De tijd is voorbij dat de controlerende rol door de raad wordt uitgevoerd want het college van B&W is niet meer de baas van het ambtelijk apparaat, noch verantwoordelijk voor alles omdat deze geen greep meer heeft op alles. De reden: regionalisering, verplaatsing van de politiek en privatisering van taken. Controle van publieke taken is dus geen exclusief voorrecht van de raad, betoogde Denters. “Als we een complexe samenleving hebben met een complex bestuur moeten we onze controle en verantwoording aanpassen”, aldus Denters. Volgens de Twentse hoogleraar mag “democratische controle geld kosten”.

Regionale samenwerking

Het probleem bij controle door de raad is dat het college soms ook geen greep heeft op regionale samenwerking. Voor raden die grip zoeken op regionale samenwerking heeft Denters het advies om in gesprek te gaan met andere gemeenteraden. In gezamenlijkheid kan dan als raden vorm en grip worden gegeven aan gemeenschappelijke regelingen.

Conclusies essay

Alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksessay ‘controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur’ zijn hier te lezen. Denters heeft dit essay tijdens het seminar over de controlerende rol van de raad aangeboden aan secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Roelie Bosch. Het complete rapport is hier te lezen.