Raad moet een raad blijven

Raad moet een raad blijven

Gemeenteraden worstelen met de versoepeling van de coronamaatregelen. Een van de grote vragen is: gaat de gemeenteraad weer zo snel mogelijk fysiek vergaderen of blijft de raad voorlopig digitaal vergaderen en besluiten? Volgens Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is het belangrijk dat de raadsleden elkaar de komende maanden niet verliezen: “De raad moet een raad blijven, dat is van belang om als gemeenteraad ook daadwerkelijk van betekenis te zijn voor de eigen inwoners”.

De gemeenteraden mogen wettelijk niet alleen beraadslagen maar tot 1 september 2020 ook digitaal besluiten in een online raadsvergadering. Na de aankondiging van de versoepeling van de strenge coronaregels ziet de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat er in steeds meer gemeenteraden discussie ontstaat over de terugkeer naar gewone fysieke vergaderingen. Raadsleden missen het debat, het onderlinge contact en de sfeer van de gewone vergaderingen met ruimte voor informeel onderling overleg, zo bleek ook uit de eerste evaluatie van de commissie die de werking van de spoedwet voor digitale besluitvorming onderzoekt. Deze commissie had ook een waarschuwing: het is belangrijk dat raadsleden die dat niet kunnen, niet durven of niet willen toch hun rol als raadslid goed kunnen blijven vervullen. “De kracht van de raad is dat zij ook in crisistijden als een geheel kan optreden. Dat vergt collegialiteit en begrip voor elkaar als mens zijnde. Heb daarom als raad respect voor deze raadsleden. Ons advies zou daarom ook zijn dat gemeenteraden die digitaal vergaderen dit blijven doen tot de zomer”, aldus voorzitter Bahreddine Belhaj.

Doorschuiven

Raadsleden en gemeenteraden doen er volgens Belhaj ook verstandig aan niet langer dossiers te blijven doorschuiven. “De raad is er om als hoogste bestuursorgaan besluiten te nemen. Je kunt niet alles blijven doorschuiven tot dat ergens in het najaar misschien alles weer enigszins normaal functioneert. Een sterke raad die er toe doet, houdt een vinger aan de pols en wil gehoord en betrokken worden bij de politieke keuzes die gemaakt moeten worden”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Ruimte over vergaderwijze

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een nadere uitleg over de werkwijze volgens de wet omtrent digitaal vergaderen en besluiten toch een beperkte ruimte geboden voor raadsleden om in een mix van fysiek en digitaal vergaderen bijeen te komen. Voor digitaal vergaderen vereist de wet dat elk raadslid deelneemt met een eigen apparaat. Echter de plek van waaruit zij deelnemen is vrij: zo kan een deel van de raadsleden op het gemeentehuis met behulp van de techniek een digitale vergadering bijwonen, en een ander deel vanuit zijn eigen huis.

Ook is het mogelijk om een fysieke vergadering te houden, die dan wel moet voldoen aan de vereisten voor voldoende deelnemende raadsleden, gevolgd door een digitale vergadering waar verder kan worden gedebatteerd en gestemd. Echter, zo onderstreept het ministerie, dan moeten beide vergaderingen wel afzonderlijk aangekondigd zijn. De volledige extra uitleg en een aantal praktische tips vanuit verschillende gemeenten vindt u hier: Aanvullende uitleg.

Meer informatie

Over de spelregels hoe digitaal vergaderen en debatteren het beste kan worden gedaan, is meer informatie te vinden in het webinar voor raadsleden over online vergaderen en op de digitale leeromgeving voor raadsleden met specifieke aandacht voor wat raadsleden voor, tijdens en na een online raadsvergadering kunnen doen om effectief digitaal te vergaderen en te besluiten.