Raad moet eigen voorzitter kunnen kiezen

Raad moet eigen voorzitter kunnen kiezen

Gemeenteraden moeten de mogelijkheid krijgen om uit de raad een eigen voorzitter te kunnen kiezen. De burgemeester moet niet langer voorzitter van de raad zijn. Bovendien moeten gemeenteraden de vrijheid krijgen om naast hun burgemeester een eigen voorzitter van de raad te kiezen uit de raadsleden in de raad.

Prof. Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden op de zogeheten Thorbecke Leerstoel, tevens voormalig raadslid in Leiden, bepleit een eigen raadsvoorzitter voor de gemeenteraad in zijn bijdrage in “Goede Raad, magazine lokale politiek #1”.

Verliezer

Volgens Boogaard is het goed wanneer een raadslid voorzitter van de raad wordt, want de burgemeester kiest op enig moment altijd voor het college van burgemeester en wethouders, waarvan hij ook voorzitter is, en tegen vernieuwing. “Een burgemeester komt vroeg of laat voor de vraag: moet hij kiezen voor het laten klappen van zijn college of voor primaat van de raad? Waarschijnlijk zal hij proberen het college te behouden. Hij kiest voor stabiliteit. Dat is soms wel terecht, dan kiest hij voor de duurzaamheid van het openbaar bestuur. Maar dan is de raad dus altijd de verliezer in dit systeem. Tenminste, zolang er geen alternatief is. Dus een gekozen voorzitter: gewoon doen.”

Hart voor de raad

Een raadslid als voorzitter van de raad moet dat niet alleen willen maar ook geschikt zijn. “Als je een raadslid hebt dat zijn identiteit aan de kwaliteit van de raad koppelt, gaat die echt voor de raad lopen. Ik denk dat dat goed is.”

Geen landelijke invoering

Het is voor Boogaard geen vanzelfsprekendheid dat een raadslid als voorzitter van de raad in elke gemeente verplicht moet worden ingevoerd. Het kan per gemeente verschillen. Gemeenteraden zouden de vrijheid moeten hebben bij een burgemeestersbenoeming daarin een keuze te maken. “Je vraagt je dan af wie is deze persoon, kan hij wat wij met onze raad willen. Zo niet, dan doen we het zelf. Het kan ook bij het verlengen opnieuw worden besloten. Niet als antwoord op de vraag of de burgemeester het verkeerd heeft gedaan, maar meer dat de raad het misschien beter zelf kan.”

Meer informatie

Dubbelrol burgemeester bedreigt positie raad en burgemeester.

Eigen voorzitter voor de gemeenteraad.

Raad opkomen voor eigen rol in burgemeestersprocedure.

Een klankbordgesprek is een tweerichtingen gesprek, over de handreiking burgemeestersprocedures.

Alle politieke bestuurders moeten na acht jaar opstappen.