Raad moet grotere speler zijn in gemeenschappelijke besluitvorming

Raad moet grotere speler zijn in gemeenschappelijke besluitvorming

De gemeenteraad zou bij gemeenschappelijke regelingen meer het heft in eigen handen moeten nemen. Dit stelt Els Broers, griffier in Haren en auteur van het boek ‘ De wet van gemeenschappelijke regelingen helder uitgelegd.’ 

Volgens Broers stelt de gemeenteraad zich te passief op in besluitvorming omtrent gemeenschappelijke regelingen. Formeel heeft de raad, als vertegenwoordiger van de gemeente, zeggenschap over welke regelingen er wel of niet doorgevoerd worden. Maar in de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Het is vaak het college dat de meeste zaken regelt.   

Efficiëntie

Broers trekt de efficiëntie van de wet gemeenschappelijke regelingen in twijfel. ‘ We willen het goed regelen en het vooral samen doen, maar de eigen verantwoordelijkheid verdwijnt.’ Het is overigens ook nog maar de vraag of burgers zich door deze decentralisatie meer verbonden voelen met hun gemeente, zo betoogt zij. Zie voor meer informatie het artikel ‘De raad moet blijven opletten’ in het VNG Magazine. 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden deelt zorgen over gebrek greep op gemeenschappelijke regelingen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden deelt de zorg van veel raadsleden over het gebrek aan greep en invloed op gemeenschappelijke regelingen. Om raadsleden en gemeenteraden te ondersteunen om meer greep op gemeenschappelijke regelingen en zogeheten verbonden partijen te krijgen, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  in december een stappenplan, het Format Verbonden Partijen, gepresenteerd. Voor het format verbonden partijen met 12 onderdelen, de uitleg ervan en een voorbeeld, klik hier.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgt bovendien een aantal gemeenteraden in hun pogingen om meer greep te krijgen op regionale samenwerking in Twente, West-Brabant en Drechtsteden. Als je hier klikt kun je de eerste aflevering over Twente teruglezen en de tweede aflevering over West-Brabant.