Raad moet meer sturen op opleiding en ontwikkeling griffier

Raad moet meer sturen op opleiding en ontwikkeling griffier

De werkgeverscommissie uit de gemeenteraad stimuleert te weinig de ontwikkeling en opleiding van de griffier. “Het is daarom een uitdaging voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om de bewustwording onder de gemeenteraadsleden over stimulering van opleiding en ontwikkeling van de griffiers te vergroten.”

Voorzitter Mark den Boer van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zei dit vrijdag in het afsluitende debat van het Jaarcongres van de Vereniging van Griffiers. Tijdens dit congres werd een onderzoek onder griffiers gepresenteerd over de professionalisering van de griffier. Daaruit blijkt dat wanneer de raad een professionele griffier nodig heeft dat ontwikkeling en opleiding van de griffier belangrijk is. Echter, de werkgeverscommissies uit de gemeenteraad doen daar te weinig aan, zo blijkt uit onderzoek van de commissie professionalisering van de Vereniging van Griffiers. “Investeren in omvang en kwaliteit van de griffier is noodzakelijk en een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad”, zo luidde de oproep van Renee Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers.

Ondersteuning

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wil dat de gemeenteraad beter wordt ondersteund en dat er wordt geinvesteerd in de kwaliteit van de gemeenteraadsleden. Om die reden is er een leeromgeving voor raadsleden, maar vooral ook is het versterken van de rol en positie van de griffier belangrijk. Raadsleden als goed lekenbestuur kunnen hun werkzaamheden niet goed uitvoeren in gemiddeld zestien uur per week zonder een goede, sterke griffie. De kwaliteit en de omvang van de griffie wordt bepaald door de raad omdat de gemeenteraad werkgever is van de griffier.

Bijeenkomsten & informatie over werkgeversfunctie

Voor meer informatie over de rol van de raad om de werkgeversfunctie te versterken en te werken aan opleiding en ontwikkeling van de griffier houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met de Vereniging voor Griffiers dit najaar in de regio bijeenkomsten voor raadsleden, kijk in de agenda voor een overzicht van de bijeenkomsten in uw regio.

Zie ook