Raad moet tijdig informatie krijgen over aanvraag compensatie bijstandstekort

Raad moet tijdig informatie krijgen over aanvraag compensatie bijstandstekort

Gemeenten met flinke tekorten op de Participatiewet kunnen een zogeheten ‘vangnetuitkering’ aanvragen. De aanvraag voor zo’n financiële compensatie moet wel eerst goedgekeurd worden door hun gemeenteraad.

De raden moeten instemmen met de verklaring van hun college bij de aanvraag en hun oordeel geven over de maatregelen waarmee het college het tekort op de bijstand denkt te verkleinen. Met de verklaring verantwoordt het college zich niet alleen naar de gemeenteraad, maar ook naar andere (meebetalende) gemeenten.

Vóór 15 augustus

De vangnetuitkering komt gemeenten tegemoet die grote, meerjarige tekorten hebben op het budget van de Participatiewet. Zij moeten daarvoor cijfers indienen uiterlijk op 15 augustus van het tekortjaar (in dit geval 2022) bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Uiterlijk op die datum moet de verklaring van het college besproken zijn in de gemeenteraad.

Vanaf signalering tekort

Idealiter betrekt het college de gemeenteraad hierbij vanaf de signalering van het tekort in de loop van 2022. Aanvragen die te laat binnen zijn worden door de landelijke toetsingscommissie niet meer behandeld. Gaat het om de verlening van instemming met de verklaring van het college over 2022, dan is het zaak dat de raad in de loop van de eerste helft van 2023 naar het hele voorstel van te treffen maatregelen kijkt, en ook naar de inschatting van beoogde effecten. Vervolgens kan instemming worden gegeven, uiterlijk op 15 augustus 2023.

Voorwaarden ministerie

Het ministerie stelt voorwaarden aan de toekenning van een vangnetuitkering. Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een tekort dat groter is dan 7,5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering zoals bedoeld in artikel 69 Participatiewet. Zoals gezegd moet er sprake zijn van een tekort over meerdere jaren op rij.

Publicatie overzicht

Gemiddeld komen rond de veertig gemeenten in aanmerking voor een aanvraag. De afgelopen vijf jaar waren er tussen 8 en 208 aanvragen.

Een overzicht welke gemeenten op basis van de voorlopige uitgavencijfers in aanmerking komen voor vangnetuitkeringen staat jaarlijks op de website van het ministerie. Barneveld, Beesel, Berkelland, Ede, Hilvarenbeek, Hof van Twente, Koggenland, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Montfoort, Oude IJsselstreek, Scherpenzeel, Waalre en Zutphen maken er, zoals het zich nu laat aanzien, over 2021 aanspraak op.

Meer informatie

Meer informatie over de rol van de gemeenteraad bij het vangnet Participatiewet is te vinden op de website van de VNG. Om er meer over te lezen klik hier. Over de voorwaarden die gelden voor een aanvraag lees je hier meer.