Raad moet verplicht een participatieverordening opstellen

Raad moet verplicht een participatieverordening opstellen

Gemeenteraden zijn verplicht om een participatieverordening op te stellen met heldere kaders voor participatie. In de verordening moet worden beschreven hoe inwoners betrokken worden bij beleid, om zo veel mogelijk duidelijkheid te creëren voor zowel raadsleden als inwoners. Het doel van de wet is om inwoners meer te betrekken bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid.

Deze opdracht aan gemeenteraden staat vastgelegd in de nieuwe wet Versterking participatie op decentraal niveau. De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met deze nieuwe wet. De wet zal per 1 januari 2025 van kracht gaan, waarna er een overgangstermijn van twee jaar geldt waarin de gelegenheid is om de participatieverordening op te stellen.

Uitdaagrecht

Het uitdaagrecht is met de goedkeuring van dit wetsvoorstel voortaan ook wettelijk vastgelegd. Het uitdaagrecht is een vorm van participatie waar inwoners kunnen verzoeken om de uitvoering van een overheidstaak over te nemen, als ze denken dat zij dit beter of efficiënter kunnen uitvoeren. Het doel van het uitdaagrecht is om betrokkenheid van burgers en maatschappelijke partijen te vergroten in hun directe leefomgeving. En het biedt kansen om de uitvoering van beleid te verbeteren.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft tijdens de consultatie van het wetsvoorstel in 2020 gereageerd op de wet. Lees de reactie hier. Na deze consultatieronde heeft de minister mede op verzoek van de Raad van State het wetsvoorstel aangepast. De behandeling in het parlement heeft meer dan een jaar geduurd.

Alle informatie over de nieuwe wet vindt u hier.