Raad Noordoostpolder kiest voor nieuwe opzet vergaderingen

Raad Noordoostpolder kiest voor nieuwe opzet vergaderingen

DEN HAAG – De gemeenteraad van Noordoostpolder gaat de raadsvergaderingen anders indelen. Voortaan worden op één avond het vragenhalfuur, drie commissievergaderingen en de raadsvergadering gecombineerd. Zo hoopt de gemeente de besluitvorming te versnellen en meer interactie te krijgen met bewoners.

In plaats van een aparte avond met commissievergaderingen en een avond met de raadsvergadering gaat de gemeente Noordoostpolder deze voortaan combineren op één avond in de drie weken. ‘’We hadden al de stap gemaakt naar rondetafelgesprekken waar ook inwoners bij kunnen aanhaken, maar nog werd het erg formeel. Nu willen we een verbeterslag maken waardoor het meer een gesprek wordt,’’ aldus raadsgriffier Robert Wassink.

Nieuwe opzet

De gemeente hoopt in de nieuwe opzet burgers beter te kunnen betrekken bij het lokaal bestuur en de vergadering meer richting het gesprek te krijgen dan alleen het zenden vanuit de raad. De punten waar men het tijdens de commissievergaderingen over eens is worden in de nieuwe opzet dezelfde avond nog meegenomen bij de raadsvergadering waar er gelijk over besloten wordt. Wanneer de deelnemers het bij de commissievergadering niet eens worden zal er drie weken later bij de raadsvergadering over gedebatteerd worden.  

Vergadermodellen

Naast de gemeente Noordoostpolder zijn er verschillende gemeenten aan het nadenken over het beste vergadermodel voor hungemeente. Raadslid.Nu heeft in het verleden verschillende berichten geschreven over vergadermodellen voor gemeente. Bijvoorbeeld dit bericht over ‘Het Haarens vergadermodel’ waarin raadsgriffier Els Boers in drie stappen beschrijft hoe de gemeenteraad een vergadermodel kan inrichten. 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 april 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!