Raad ook werkgever van griffiemedewerkers

Raad ook werkgever van griffiemedewerkers

De griffier is niet de enige die onder de verantwoordelijkheid van de werkgeverscommissie valt. De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor alle medewerkers die in de griffie voor de raad werken. Dit blijkt uit het filmpje ‘De werkgeverscommissie voor de gehele griffie’ gemaakt door Petra Habets Advies & Ontwikkeling in opdracht van Raadslid.Nu.

De dagelijkse leiding over de griffie ligt in handen van de griffier. De griffier voert de gesprekken met de medewerkers van de griffie en de werkgeverscommissie fungeert hier als klankbord voor de griffier. Douwe Oosterveen, gemeenteraadslid in De Wolden, geeft in: ‘De werkgeverscommissie voor de gehele griffie’ aan dat ‘formaliteiten die hier uit voort vloeien, daar moet wel een handtekening van de werkgeverscommissie onder’.

Beoordeling van de griffiemedewerkers

De beoordeling van griffiemedewerkers wordt meestal gedaan door de griffier. Oosterveen zegt hierover: ‘Wij hebben één griffiemedewerker, de beoordeling van deze medewerker doet de griffier zelf’. Ook Agnes van Kuijen, gemeenteraadslid in Zoetermeer, beaamt dit: ‘We lopen wel vaak even binnen, maar het is niet zo dat we ze beoordelen.’

Effectief en efficiënt functioneren van de raad

De werkgeversfunctie van de raad is een belangrijke rol, omdat de griffie een essentiële rol speelt in het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Voor het sterk en krachtig functioneren van de raad en daarmee voor het aanzien van de lokale democratie is een goede ondersteuning essentieel. Onderschatting van de werkgeversrol is daarom niet in het belang van de raad.

Werkgeverstool

Raadslid.Nu heeft op 11 april de werkgeversfilmpjes over de rol van de raad gepresenteerd. Raadslid.Nu hoopt hiermee de bewustwording van de werkgeversrol van de raad te vergroten.

Klik hier  om het filmpje over de werkgeverscommissie voor de gehele griffie te bekijken.

Eerder verschenen de volgende berichten:

-Raad als werkgever van de griffier in 8 filmpjes

-Gemeenteraad gaat zelf over werving griffier

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 26 april 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!