Raad op afstand door ambtelijk fuseren

Raad op afstand door ambtelijk fuseren

De gemeenteraad komt meer op afstand te staan als gemeenten delen van hun organisaties tot één intergemeentelijke dienst fuseren. Dit leidt bovendien niet per se tot betere dienstverlening, lagere kosten en minder kwetsbaarheid. Laurens Zwaan van de Erasmus Universiteit Rotterdam concludeert dit in zijn proefschrift waarvoor hij drie intergemeentelijke sociale diensten onderzocht.

‘’De gemeenteraad verliest bij fusie haar greep op het beleidsveld dat door de dienst wordt uitgevoerd. De raad komt meer op afstand te staan en heeft moeite haar rol ten aanzien van het samenwerkingsverband in te vullen. De raad zou juist extra alert moeten zijn bij een dienst die bestuurlijk verder op afstand staat. De gemeenteraad heeft daartoe meer mogelijkheden dan raadsleden denken’’, stelt Zwaan. De gemeente blijft bovendien eigenaar bij een fusie, want het is de eigen dienst.