Raad op Zaterdag: congres voor raadsleden over de drie decentralisaties

De veranderingen die in het sociaal domein op stapel staan, zijn ongekend. Waar gaat het nu eigenlijk om? Welke financiën zijn ermee gemoeid? Hoe kunt u als raadslid sturen en controleren? En op welke manieren kunnen gemeenten samenwerken?

Tijdens deze speciale Raad op Zaterdag op 21 september a.s. bij de VNG in Den Haag staan deze vragen centraal. De drie decentralisaties komen afzonderlijk aan bod, maar er wordt ook ingegaan op de verschillende rollen van de gemeenteraad, financiën en samenwerken. U bent van harte uitgenodigd!

Deze Raad op Zaterdag wordt georganiseerd door de VNG in samenwerking met het Actieprogramma Lokaal Bestuur, Raadslid.nu en KING.

Datum en locatie
Zaterdag 21 september 2013 bij de VNG, Nassaulaan 12, Den Haag van 10.00 - 15.00 uur.

Doelgroep
Raad op Zaterdag is bedoeld voor raadsleden, kandidaat-raadsleden, commissieleden, steunfractieleden en fractiemedewerkers. Ook griffiers en griffiemedewerkers zijn van harte welkom.

Kosten
De kosten bedragen €30,- (ex. BTW) per persoon.

Aanmelden en meer informatie
http://www.cs-vng.nl/raad-op-zaterdag.aspx