Raad op zaterdag met workshop integriteit

Raad op zaterdag met workshop integriteit

Op zaterdag 9 maart aanstaande staat de eerste editie van de Raad op Zaterdag van dit jaar op het programma. Het programma in het stadhuis van Zwolle begint om 9:30 uur 's ochtends en duurt tot ongeveer 15:00 uur.

Tijdens Raad op Zaterdag, die wordt georganiseerd door VNG/het Actieprogramma Lokaal Bestuur, kunt u verschillende workshops volgen. Vanwege de relatie met het Raadsledenprogramma van de VNG staan onder andere de zes thema’s van de VNG Agenda centraal. Peter Otten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zal de workshop over het thema integriteit verzorgen. In zijn workshop zal hij het thema als volgt benaderen:

"Er komt een wetsvoorstel waarbij de burgemeester een centrale rol krijgt in het integriteitsbeleid van gemeenten. Gemeenteraden kunnen hierdoor kaders stellen en ambities formuleren. Hoe integer wil een gemeente zijn? Volstaat een wettelijk minimum, organiseren we een ‘dilemma training’ en is het vervolgens wachten op het volgende incident? Of zetten we integraal in op het actief werken aan bewustzijn van de gehele organisatie wat betreft integriteit? Hoe doe je dat en wat is de rol van de burgemeester? Laat ‘integriteit’ zich wel managen? Deze workshop gaat in op de mogelijkheden voor u als raadslid om te sturen op het integriteitsbeleid van uw gemeente. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen."

Raad op Zaterdag is een mooie gelegenheid om raadsleden uit andere gemeenten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Kosten en inschrijven

Deelname aan de Raad op Zaterdag kost 30 euro. Meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven treft u hier: http://www.cs-vng.nl/raad-op-zaterdag.aspx#5