Raad op Zaterdag: Omgevingswet

Raad op Zaterdag: Omgevingswet

ZWOLLE - Deze Raad op Zaterdag staat in het teken van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet heeft grote impact op uw rol als raadslid, denk daarbij aan: een actieve participatie van burgers en bedrijven, veranderd beleid, financiële consequenties, maar vooral de kans die de wet gaat bieden in de fysieke leefomgeving. Deze facetten komen allemaal aan bod tijdens de Raad op Zaterdag. Naast een aantal andere actuele thema’s zijn er diverse workshops over de Omgevingswet en ook het plenaire programma gaat in op de Omgevingswet en uw rol als raadslid.

De Raad op Zaterdag wordt georganiseerd door de VNG met medewerking van Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers. De workshops gaan vooral over de Omgevingswet maar ook over andere onderwerpen die te maken hebben met de rol van de raad, zoals de verbindende rol van de raad, de wijze waarop de raad het beste burgerbetrokkenheid kan bevorderen en over de open overheid. Zie voor het overzicht van de workshops deze link.

Programma
De Raad op Zaterdag zal plaatsvinden in Zwolle van 09:30 tot 15:30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 - 10.00 uur Inloop en ontvangst

10.00 - 10.30 uur Plenair programma met aandacht voor de Omgevingswet en uw rol als raadslid met medewerking van Josée Gehrke, raadsgriffier in de gemeente De Wolden, en tevens voorzitter van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers.

10.30 - 11.45 uur Workshopronde 1

11.45 - 13.00 uur Lunch met Meet & Greet VNG*

13.00 - 14.15 uur Workshopronde 2

14.15 - 15.30 uur Workshopronde 3

15.30 uur Afsluitend drankje 

Aanmelden 
Aanmelden voor de Raad op Zaterdag is mogelijk via deze link
De workshopthema’s zijn tevens te bekijken via dezelfde link.


Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 5 juli 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!