‘Raad opdrachtgever integriteitsonderzoek’

DEN HAAG - De gemeenteraad moet wettelijk de opdrachtgever van zelf gewenste integriteitsonderzoeken zijn, naar bijvoorbeeld het declaratiegedrag of bestuurlijke uitgaven.Raadslid.nu heeft dit in een brief geschreven aan de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat een aantal wijzigingen bevat in onder andere de Gemeentewet.

Op dit moment is het college van burgemeester en wethouders volgens de Gemeentewet het enige orgaan is dat bevoegd is om de juridische opdracht voor een dergelijk onderzoek te sluiten. Ook wanneer de raad heeft besloten dat een dergelijk integriteitsonderzoek dient plaats te vinden. ‘Naar onze mening moet het mogelijk zijn dat de raad in alle aspecten als opdrachtgever kan fungeren’, zo schrijft Peter Otten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In de brief bepleit Raadslid.nu daarom een aanpassing van artikel 160 van de Gemeentewet.

De brief is naar de Tweede Kamer gestuurd zodat de volksvertegenwoordiging het standpunt van Raadslid.nu kan betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel

Positie burgemeester collegevorming

Naast het pleidooi van Raadslid.nu om nog een wijziging in de Gemeentewet aan te brengen, bevat het voorstel een aantal andere onderwerpen. Zo stelt de minister voor dat de burgemeester ‘op zijn verzoek’ tijdens de vorming van een nieuw college wordt geïnformeerd over het verloop. Dat biedt de gelegenheid aan de burgemeester om al tijdens de collegeonderhandelingen zijn opvattingen kenbaar te maken aan de onderhandelende partijen. Raadslid.nu is van mening dat dit een goede ontwikkeling is.

Adviserende rol wethouder in vertrouwenscommissie

Raadslid.nu onderschrijft het voorstel van de minister dat wethouders als adviseur zitting moeten kunnen nemen in de vertrouwenscommissie. De belangrijkste reden daarvoor is dat een wethouder veelvuldig moet samenwerken met de burgemeester.

De Vereniging voor Raadsleden is het eens met het voorstel over meer betrokkenheid van de wethouders, zij het dat de raad zelf bepaalt in welke mate de wethouders worden betrokken. Daarnaast bepleit Raadslid.nu dat regelmatig met de burgemeester over zijn functioneren wordt gesproken. Raadslid.nu heeft daarvoor een ‘burgemeesterstool’ ontwikkeld, want ‘er wordt naar onze mening te weinig gestructureerd aandacht besteed hetgeen tegen het einde van de benoemingstermijn tot onaangename ontwikkelingen kan leiden.’

Voor de volledige brief aan de Tweede Kamer, klik hier en het wetsvoorstel, klink hier.

 Raadslid.nu,de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.