Raad: pak je kans op meer invloed op de RES

Raad: pak je kans op meer invloed op de RES

Kijk of er afspraken te maken zijn over de inhoudelijke kaders, ga na welke afspraken er zijn gemaakt over de procedurele kaders, zoek elkaar op en werk samen. Dat zijn de adviezen van Marcel Boogers aan gemeenteraden om meer invloed te krijgen op de regionale energiestrategie (RES). 

Er wordt al heel lang gesproken over de RES, maar tot nu toe is nog weinig om de inbreng van raadsleden gevraagd. Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur van Universiteit Twente, legt in het videocollege ‘De rol van de raad bij de RES’ uit hoe je als raad invloed kan uitoefenen op de RES.

Draagvlak

Omdat de maatregelen van de RES diep zullen ingrijpen in het leven van de burgers, raadt Boogers aan draagvlak te creëren. Hij adviseert raden niet alleen naar de lokale belangen te kijken, maar ook oog te houden voor de belangen in de regio en te zorgen dat alle maatschappelijke tegenstellingen op tafel komen. 

Welke mogelijkheden heeft de raad?

Voor meer invloed op de RES is het goed om allereerst het college te vragen naar de afspraken die zijn gemaakt over de inhoudelijke kaders. Kiezers kunnen raadsleden hier in de toekomst op aanspreken en is het van belang betrokken te zijn geweest. Ga vervolgens na welke afspraken er zijn gemaakt over de procedurele kaders om ervoor te zorgen dat zowel goed als minder goed georganiseerde belangen gehoord worden.

- YouTube  

Werk samen

Voor een regionale aanpak is het ook handig om regionaal samen te werken. Kijk buiten je eigen gemeentegrens en zoek elkaar in partijpolitiek verband op of zoek geestverwanten. Benader ook de griffie met de vraag om samen te werken met griffies in buurgemeenten. Vraag daarnaast de portefeuillehouder energie om regionaal bijeenkomsten te organiseren. Niet weer een informatiebijeenkomst, maar een bijeenkomst waar wordt gevraagd naar de inbreng van raadsleden.

Het moet!

Boogers raadt gemeenteraden aan het er niet bij te laten zitten. ‘Want het moet. Als jullie handtekening er straks onder staat, moet je er ook iets over te vertellen kunnen hebben.’

Meer informatie

- Video Regionale energiestrategieën en de rol van de gemeenteraad met Marcel Boogers vindt u ook in de digitale leeromgeving voor raadsleden.
- Meer informatie over de regionale energiestrategie is te vinden op de digitale leeromgeving voor raadsleden.