Raad regelt eigen verslaggeving bij gebrek aan media-aandacht

Raad regelt eigen verslaggeving bij gebrek aan media-aandacht

Lokale media vormen de schakel tussen de gemeenteraad en de inwoners. Maar in steeds meer gemeenten zijn geen journalisten meer aanwezig bij raadsvergaderingen. Ook Maastricht maakt nu de keuze om een onafhankelijke reporter in te schakelen om de raadsvergaderingen te verslaan. 

Maastricht is niet de eerste gemeente die deze stap neemt. Eerder besloot de gemeente Noordoostpolder een onafhankelijke raadsverslaggever aan te stellen. Deze gemeente zag de waakhondfunctie van de journalistiek als een essentieel onderdeel van het gemeentebestuur. Toen de lokale media hier de middelen niet meer voor hadden, ging de gemeente dit zelf aanbieden. 

Nieuwe opzet

In Maastricht leidde twee bewegingen onafhankelijk van elkaar tot de keuze om zelf een verslaggever aan te stellen. Ten eerste nam de journalistieke aandacht  voor het gemeenteraadswerk al enige tijd af. Ten tweede werden de vergaderavonden steeds lastiger te volgen: in de nieuwe opzet werden tegelijk in drie verschillende zalen andere thema’s besproken. In beginsel zal het aanstellen van een reporter een proef zijn van een jaar waar €50.000 voor wordt uitgetrokken. 

Handreiking

Wanneer de raad zelf een journalist inschakelt om verslag te doen van de vergaderingen, kan dat snel de schijn hebben niet onafhankelijk te zijn. Om gemeenten wegwijs te maken in de omgang hiermee heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vorig jaar een handreiking opgesteld hoe hiermee om te gaan. In deze handreiking staan voorbeelden hoe de raad en raadsleden de rol van lokale nieuwsvoorziening kunnen stimuleren in het belang van het functioneren van de lokale democratie.