Raad: scherp letten op participatie onder Omgevingswet

Raad: scherp letten op participatie onder Omgevingswet

Het gezag van de gemeenteraad bij inwoners staat op het spel als de raad niet goed zijn rol pakt als hoeder van het participatieproces onder de Omgevingswet. “We moeten een kritische raad zijn als het gaat om participatie in de Omgevingswet en er veel scherper op zijn dat het participatieproces geborgd is”.

Alinda Fredriks, algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zegt dit in een vraaggesprek met Gemeente.nu. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden acht een aandachtige rol van de raad op de participatieprocessen onder de Omgevingswet belangrijk omdat het goed functioneren van de lokale democratie op het spel staat. Wat het onder de Omgevingswet lastig maakt, aldus Fredriks, is dat de participatie en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de initiatiefnemers wordt gelegd.

Scherpe raad

“Het is niet mogelijk om vooraf als college of raad mee te geven welke inspanningen de initiatiefnemer op dat vlak moet doen. Maar soms zet het belanghebbenden lijnrecht tegenover elkaar. We moeten een kritische raad zijn als het gaat om participatie in de Omgevingswet en er veel scherper op zijn dat het participatieproces is geborgd. Als we dat niet doen, wordt het gezag van de raad onder inwoners uitgehold, en dat zou voor een goed functionerende lokale democratie onwenselijk zijn. Al blijft het lastig om met alle belangen rekening te houden. Niet elke inwoner kan gelijk krijgen. Je kunt onmogelijk naar honderd procent draagvlak toewerken.”

Stelling nemen

De boodschap is: als gemeenteraad moet je kritisch zijn en je altijd uitspreken. Of dit nou gaat om agressie en intimidatie of over participatie in de Omgevingswet, raadsleden moeten zich blijven uitspreken om zo de lokale democratie te beschermen. Fredriks: “

De raad moet stelling durven nemen. Als raadslid of politieke partij hoef je een plan niet per se te ondersteunen, maar je moet het er wel over eens zijn dat het niet zo mag zijn dat raadsleden zich niet durven uitspreken of een bepaald standpunt niet in durven nemen, omdat ze zich bedreigd voelen.”

Agressie en intimidatie

Keuzes voor bouwplannen, zoals het kiezen van een locatie voor de opvang van asielzoekers, ligt gevoelig. Agressie en intimidatie van ontevreden inwoners ligt op de loer. Ook daar dient de gemeenteraad alert te zijn op de ingewikkelde rol van de raad. De voltallige gemeenteraad van Velsen zette vorige maand een streep  om inwoners duidelijk te maken dat agressie en intimidatie niet acceptabel zijn. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden ondersteunt de oproep in raad van Velsen. “Tegen uitlatingen van inwoners die niet oké zijn, moet je je als raadslid uitspreken”, zegt Fredriks.

Meer informatie

Lees hier het volledige artikel met bestuurslid Alinda Fredriks op Gemeente.nu