Raad schiet tekort in beoordeling burgemeester

AMSTERDAM/DEN HAAG - In de gemeenteraad ontbreekt het aan voldoende ervaring en kennis om de rol als werkgever jegens de burgemeester te vervullen. Bovendien vervuilen politieke motieven en spanning tussen de verschillende taken van de burgemeester de zuivere rol die de raad als werkgever geacht wordt te spelen. Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, benoemde deze kritiek op de werkgeversrol van de raad tijdens zijn speech op het jaarcongres van het Genootschap van Burgemeesters.

De raad heeft verregaande invloed gekregen bij de benoeming en herbenoeming van de burgemeester. Sinds 2002 is de benoeming en beoordeling van een zaak van de gemeenteraad. Bij de beoordeling van het functioneren van een burgemeester wordt een rol van werkgever verwacht van een raadslid, met name op basis van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Stappenplan
Raadslid.Nu heeft een stappenplan met praktijkvoorbeelden ontwikkeld die gemeenteraden kunnen ondersteunen bij hun rol als werkgever. Raadsleden die lid zijn van Raadslid.Nu kunnen dit stappenplan hier raadplegen op de website.

Ontbinden van de raad
Remkes gebruikte zijn toespraak ook om te pleiten voor het tussentijds ontbinden van gemeenteraden als er sprake is van taakverwaarlozing en wanprestatie van de lokale democratie. Daarna moeten er volgens Remkes nieuwe verkiezingen volgen. Twee andere opties die Remkes noemde bij wanprestatie en taakverwaarlozing zijn gemeentelijke herindeling of het aanstellen van een regeringscommissaris of een waarnemend burgemeester met een bepaalde wettelijke ondersteunende opdracht.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 8 oktober 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier 

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu