Raad sluitstuk van burgerparticipatie

Raad sluitstuk van burgerparticipatie

De gemeenteraad moet de uiteindelijke doorslaggevende beslissing nemen als burgers meepraten over een vraagstuk. De gemeenteraad is namelijk in staat om belangen af te wegen en zo te voorkomen dat degene die het hardst van zich laat horen zijn zin krijgt. Dit blijkt uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2016 (LKO) wat op 23 september is gepresent

Het rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties.

Vertrouwen in de lokale politiek

Burgers hebben een groter vertrouwen in de lokale politiek dan in de landelijke politiek. Zij houden de nationale overheid verantwoordelijk voor het lokale beleid, ondanks de decentralisatie van taken als zorg, jeugdzorg en participatie naar de gemeente. Het vertrouwen in burgemeester, wethouder en raadsleden is dan ook groter dan in landelijke politici. Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor burgers de belangrijkste vorm van lokale participatie, zo blijkt uit het rapport. Daarnaast noemt 19,6 % van de respondenten politiek & bestuur als belangrijkste probleem in de gemeente.

Meer informatie

De onderzoekers vinden het van belang dat het onderzoek om de vier jaar wordt herhaald om zo de kwaliteit van de lokale democratie integraal en systematisch te monitoren. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link