U bent hier

Raad start collegevorming met informateur van buiten

DEN HAAG - De grootste fractie in de gemeenteraad levert na verkiezingen niet meer als vanzelfsprekend de informateur voor een nieuwe coalitie. De formatie van een nieuw college begint met een informateur van buiten die de collegevorming in gang probeert te trekken. 

Dit blijkt uit een onderzoek van de vakgroep Bestuurskunde van de TU Twente naar collegevorming na de raadsverkiezingen van 2014. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Raadslid.Nu en de vereniging van griffiers. ‘Collegevorming: informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek’ is het thema van dit onderzoek. Doel is om kennis op te doen over de totstandkoming van gemeentebesturen, waar nog te weinig over geschreven is. Zie hier de resultaten. 

Informatie fase

Over collegevorming is in de wet weinig vastgelegd. Veel gemeenten gaan daarom na de verkiezingen over tot een informatie fase.  Een verkennend onderzoek moet aantonen welke partijen het best met elkaar in zee kunnen gaan. Daarna volgt de formatie fase, waar de posten en portefeuilles verdeeld worden. Echter, uit het onderzoek blijkt dat bij 20% van de ondervraagde gemeenten deze informatie fase wordt overgeslagen. In sommige gevallen trok de grootste partij het initiatief direct naar zich toe, en in de helft van de gevallen ( 23 gemeenten) achtten de belangrijkste partijen het niet nodig een informatie fase in te lassen.   

Formatie fase

Traditioneel wordt er uit de grootste partij een informateur aangewezen. Dat blijk uit het proefschrift van Pieter Tops uit 1990. Maar het onderzoek blijkt dat in de huidige tijd er maar liefst in 40% van de gevallen iemand van buitenaf als informateur wordt aangesteld. De ‘onafhankelijke formateur’ wordt steeds meer op waarde geschat. 

De bestuurlijke driehoek

Na de raadsverkiezingen is het woord vanzelfsprekend aan de politieke partijen. De burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier spelen echter ook een rol van betekenis. In dit onderzoek is alleen de laatstgenoemde beroepsgroep bevraagd. Uitkomst is dat volgens de griffier de invloed van ‘’de bestuurlijke driehoek’ ( lees de burgemeesters, gemeentesecretaris en raadsgriffier) op de formatie beperkt is. Echter zou de driehoek wel meer invloed hebben op de taakverdeling binnen het college. 

Wie het gehele onderzoek inzake collegevorming met alle uitkomsten wil lezen, doet dat door hier te klikken. 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 maart 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu