Raad steeds minder bewust van eigen regierol in lokale veiligheid

Raad steeds minder bewust van eigen regierol in lokale veiligheid

Gemeenteraadsleden zijn zich steeds minder bewust van de zeggenschap die de raad heeft over het lokale veiligheidsbeleid. De helft van de raadsleden denkt dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de prioriteiten van het lokale veiligheidsbeleid ligt bij 'de driehoek': het overleg tussen burgemeester, politie en het OM. Formeel is het echter de gemeenteraad die deze prioriteiten mag stellen.

Slechts één op de drie raadsleden (33%) ziet de gemeenteraad als hét orgaan dat verantwoordelijk is voor de prioriteiten van het lokale veiligheidsbeleid. De helft (50%) acht de driehoek hiervoor verantwoordelijk en 15% vindt dat de burgemeester hierover gaat. In 2015 waren raadsleden nog een stuk overtuigder van hun eigen rol; toen gaf 52% van de raadsleden nog aan zichzelf als belangrijkste speler te zien in het vaststellen van het lokale veiligheidsbeleid.

Gemeente naar de achtergrond

De feitelijke regie op de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid ligt bij de veiligheidsregio, denken de meeste raadsleden (54%). Dit is ongeveer gelijk aan drie jaar geleden. Opvallend hierbij is dat gemeenteraadsleden in kleine gemeenten (<30.000 inwoners) in grotere mate (59%) de veiligheidregio als dé regievoerder ervaren dan gemeenteraadsleden in 100.000+ gemeenten (46%). De gemeente wordt steeds minder gezien als de instantie die de regie voert. In 2015 achtte 28% de gemeente nog als belangrijkste speler die de regie voert, nu is dat nog maar 23%.

Onderzoek

Dit alles blijkt uit de 'Rapportage Veiligheid'; een onderzoek onder raadsleden naar hoe zij de rol van de raad in het veiligheidsdomein ervaren. De enquête bij dit onderzoek is door 808 raadsleden ingevuld. Dit resultaten staan centraal tijdens de aankomende Dag voor de Raad.