Raad transparant over prestaties

DEN HAAG – Transparantie over wat de gemeenteraad heeft gepresteerd, zeker in verkiezingstijd, is vaak en veel gevraagd. Het Castricumse raadslid Marcel Steeman ontwikkelde onzegemeenteraad.nl. Raadslid.Nu-kennispartner Notubiz vergemakkelijkte de afgelopen maanden de vindbaarheid van raadsinformatie. Per agendapunt wordt per partij en per spreker het stemgedrag toegevoegd.

Marcel Steeman, D66-raadslid uit de Noord-Hollandse gemeente Castricum, heeft op de site gemeenteraadcastricum.nl alle 794 besluiten, moties, amendementen en initiatiefvoorstellen van de raad van Castricum op een rijtje gezet, doorzoekbaar en met het stemgedrag per raadslid erbij. ‘De toegankelijkheid van die informatie is intern bijna net zo slecht geregeld als voor de burger. Ik moest alles halen uit slecht opgemaakte pdf-bestanden’, aldus Steeman tegenover Binnenlands Bestuur. Het bijhouden van de site kost hem nu per vergadering zo’n tien minuten. Steeman overweegt hoe hij onzegemeenteraad.nl, eventueel met de hulp van anderen, ook andere gemeenteraden beschikbaar kan stellen zodat ook andere gemeenteraden de transparantie over hun stemgedrag kunnen geven aan de kiezers.

De vindbaarheid van raadsinformatie heeft te maken met de wijze van verslaglegging en het terugvinden van agendapunten en vergaderinformatie. Notubiz, kennispartner van Raadslid.Nu, verzorgd de verslaglegging van raads- en commissievergaderingen in tweehonderd gemeenten. In overleg met klanten heeft Notubiz er voor gekozen de raadsinformatie via een aparte URL ((*degemeentenaam*.raadsinformatie.nl) aan te bieden. Ook voegt Notubiz in de verslaglegging per agendapunt het stemgedrag per partij en spreker toe.

Zie voor de reactie van Notubiz op een onderzoek van Open State naar de (on)vindbaarheid van het stemgedrag van raadsleden: http://www.notubiz.nl/nieuws#160

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 25 februari 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier