Raad van State kritisch op gemeenteraad

Raad van State kritisch op gemeenteraad

DEN HAAG – De Raad van State is kritisch op de houding van de gemeenteraad. De politieke partijen zouden niet genoeg gericht zijn op gedegen samenwerking, maar vooral bezig zijn met eigen gewin. Dat concludeert de Raad van State in zijn Jaarverslag 2016.

De partijen in de gemeenteraad staan volgens de Raad van State teveel in de verkiezingsstand en zo wordt constructieve samenwerking bemoeilijkt. De Raad benoemt het toegenomen aantal tussentijds aftredende burgemeesters en wethouders als gevolg hiervan. Bovendien is door de groeiende rol van directe democratie (referendum, internetpeilingen) is het voor de partijen steeds verleidelijker om de publieke opinie te volgen. Dit werkt volgens de Raad van State het constructieve debat in de gemeenteraad tegen.

Directe democratie

De groeiende rol van de directe democratie, vooral in het lokaal bestuur, wordt kritisch benaderd door de Raad. Als voorbeeld wordt de campagne ‘’Code Oranje’’ aangehaald, deze zorgt ervoor dat ‘’de besluitvorming in de vertegenwoordigende organen vastzit op tegenstellingen en gebrek aan constructief debat.’’ De steeds directere vorm van democratie die ontstaat is volgens de Raad niet verenigbaar met de Grondwet waarin wordt uitgegaan van een gekozen vertegenwoordiging die optreedt als ‘’plaatsbekleder’’ van het volk.

Positief gevoel

Over het algemeen is de Raad van State positief over de werking van het openbaar bestuur. De vooraf gevreesde chaos bij de decentralisaties zijn meegevallen. Ook het vluchtelingenvraagstuk is getackeld door het lokaal bestuur. ‘’Natuurlijk waren er punten van zorg, zoals gezondheidszorg, arbeidsmarkt, onderwijs en armoede, maar internationaal vergeleken gaat het ons ook op die terreinen goed’’, aldus de Raad van State.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 10 april 2017