Raad van State kritisch over initiatiefwetsvoorstel 'vervroegd stemmen'

Raad van State kritisch over initiatiefwetsvoorstel 'vervroegd stemmen'

De Raad van State ziet niks in het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Sneller (D66) en Kathmann (PvdA) waarbij ‘vervroegd stemmen in het stemlokaal’ permanent in de Kieswet wordt vastgelegd. De raad adviseert de initiatiefnemers het voorstel in deze vorm niet in te dienen.

De initiatiefnemers willen de mogelijkheid om bij verkiezingen drie dagen te stemmen in het stemlokaal permanent in de Kieswet vastleggen.

Drie dagen in de wet

Bij de diverse verkiezingen die in de afgelopen twee jaren zijn gehouden, is de mogelijkheid geboden om gedurende drie dagen te stemmen in plaats van op één dag, vanwege de coronapandemie.

Zo toegankelijk mogelijk

Volgens het initiatiefwetsvoorstel zou het huidige maximumaantal van twee volmachten per persoon teruggebracht moeten worden naar één volmacht. De Raad van State is van mening dat verkiezingen zo toegankelijk mogelijk moeten zijn. De raad adviseert wel om eerst meer ervaring op te doen met ‘vervroegd stemmen’.

Geen hogere opkomst

Uit de verkiezingen van de afgelopen twee jaar waarbij vervroegd stemmen mogelijk was, en uit ervaringen in het buitenland, blijkt nog niet dat met vervroegd stemmen de opkomst hoger is. Hier staat tegenover dat er (fraude)risico’s zijn verbonden aan vervroegd stemmen en dat het behoorlijke uitvoeringslasten voor gemeenten oplevert.